Im szybciej przedsiębiorcy zaczną mierzyć zużycie mediów, tym szybciej dostrzegą oszczędności

    Waldemar Bulica, prezes zarządu w firmie Pracownia Informatyki NUMERON:

    W 2019 roku drożejąca energia da się we znaki wszystkim, bez wyjątku. Na wielu przedsiębiorstwach zacznie ciążyć ogromna presja kosztowa ze strony cen energii. W tych okolicznościach coraz cenniejsza będzie wiedza o zużyciu mediów i możliwość jej wykorzystania dla uzyskania korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych. Wiedzę o konsumpcji mediów można uzyskać tylko poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT do systematycznego zbierania, archiwizowania i analizy danych.

    Nasze ponad 20-letnie doświadczenie branżowe pokazuje, że pierwszym krokiem musi być opomiarowanie mediów, zarówno głównych punktów zasilania obiektu przemysłowego/budynku, jak i podliczników obszarowych (np. oddziały przedsiębiorstwa/kondygnacje budynku) i technologicznych (np. linie technologiczne/zasilanie central wentylacyjnych). Natomiast największe efekty daje monitoring obejmujący wszystkie istotne zasoby wykorzystywane przez obiekt czy zakład przemysłowy (np. prąd, para wodna, ciepło technologiczne).

    Najkorzystniej jest zastosować inteligentne urządzenia, które odczytują i udostępniają dane z urządzeń pomiarowych (liczników, mierników, czujników) różnych typów, producentów, marek; obsługują różne standardy komunikacyjne (AMQP, HTTP, MQTT) i różne drogi transmisji danych (GSM, GPRS, LAN, RS232, RS485, M-Bus). Takie uniwersalne rozwiązania umożliwiają łatwą integrację z innymi systemami IT z obszaru SCADA, BMS, ERP, BI, IIoT itd., a także ustandaryzowane, tanie i wiarygodne udostępnianie danych (przesłanie e-mailem, umieszczenie na serwerze FTP, pobranie ze strony WWW urządzenia lub przez dedykowany port TCP). Natomiast dokonując wyboru systemu IT, warto zwrócić uwagę na jego modułowość oraz skalowalność. Jeśli zarządzamy rozproszonymi obiektami/lokalizacjami (hotele, oddziały przedsiębiorstwa, sieci handlowe, biurowce itp.) czy też najemcami, lepiej sprawdzi się centralny system, który ma możliwość monitorowania całego organizmu. Im szybciej przedsiębiorcy zaczną mierzyć zużycie mediów, tym szybciej dostrzegą oszczędności związane z optymalizacją ich wykorzystania.