GE Energy blisko umów smart grid w Polsce

  – Jeśli chodzi o projekty z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych to obecnie jesteśmy w trakcie zamykania dwóch umów współpracy z samorządami w Polsce. Ich podpisanie nastąpi prawdopodobnie w maju – mówi Bartosz Wojszczyk, dyrektor generalny ds. rozwoju inteligentnych sieci, GE Energy, USA.
  Jak rozwija się biznes GE w Polsce w zakresie inteligentnych sieci?
  – GE jest silnie zaangażowane w polski rynek. Jeśli chodzi o projekty z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych to obecnie jesteśmy w trakcie zamykania dwóch umów współpracy z samorządami w Polsce. Ich podpisanie nastąpi prawdopodobnie w maju. 
  Dlaczego mają to być umowy z samorządami?
  – Nasza strategia biznesowa zakłada holistyczne podejście do wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Naszym zdaniem, sens takich projektów polega na znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób inteligentne sieci mogą być wkomponowane w politykę rozwoju danego regionu, czy kraju. Dlatego, oprócz przedsiębiorstw energetycznych, pracujemy również z samorządami. Oczywiście w umowy zostaną włączeni także właściwi operatorzy systemów dystrybucyjnych. 
  Jakie zakres mają mieć umowy samorządowe?
  – Będą obejmowały szeroką problematykę, bo począwszy od inteligentnej infrastruktury po inteligentne budynki. W zakresie zaopatrzenia w energię, w zależności od etapu rozwoju projektu, będą prawdopodobnie dotyczyły nie tylko wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale także chłodu. To będą projekty szerokie technologicznie i znaczące jeśli chodzi o skalę
  W najbliższym czasie zaczniecie współpracę kontraktową z dystrybutorami energii elektrycznej w Polsce?
  – Blisko współpracujemy z kilkoma przedsiębiorstwami energetycznymi w Polsce w zakresie strategii inteligentnych sieci. Ale teraz nie jesteśmy na takim etapie, który skutkowałby podpisywaniem kontraktów dotyczących dostaw konkretnych technologii. Jest na to za wcześnie, bo w warunkach polskich potrzeba dwanaście miesięcy plus, żeby dobrze określić projekt. Nie mówię tu o jakimś niewielkim projekcie pilotażowym, bo tych jest wiele. Nas interesują projekty możliwe do rozszerzenia z poziomu na przykład miasta na gminę i dalej. Pracujemy nad takimi projektami. 
  źródło: www.wnp.pl