Dzień Programistów LabVIEW

  Data: 17 maja 2012, miasto: Katowice, organizator: National Instruments
  Dzień Programistów LabVIEW będzie stanowić wspaniałą okazję do zdobycie cennego doświadczenia, poznania zaawansowanych technik rozwoju aplikacji i sposobów przyspieszenia tworzenia kodu w LabVIEW. Ta całodniowa konferencja została zorganizowana po to, aby rozszerzyć Państwa umiejętności programistyczne poprzez techniczne prezentacje i dyskusje z innymi ekspertami LabVIEW.  Podczas spotkania dowiedzą się Państwo więcej na temat: największych wyzwań stojących przed programistami LabVIEW, szczegółów pracy LabVIEW jako środowiska programistycznego, praktyk przydatnych przy tworzeniu aplikacji czasu rzeczywistego, sposobów przygotowania do egzaminu Certified LabVIEW Developer. 
  Wymienione zagadnienia zostana omówione zarówno przez specjalistów z firmy National Instruments (w tym z działu badań i rozwoju), jak i doświadczonych użytkowników NI LabVIEW spoza firmy. 
  NI poprowadzi następujące prezentacje: 
  ? Komunikacja sieciowa w LabVIEW ?zaprezentowane zostaną typowe modele komunikacji oraz zastosowania różnych API, takich jak zmienne sieciowe czy strumieniowanie sieciowe. 
  ? Projektowanie profesjonalnych interfejsów użytkownika w LabVIEW- techniki projektowania profesjonalnych, intuicyjnych oraz prostych w użyciu interfejsów użytkownika w LabVIEW. Prezentowane zagadnienia to m.in. paski narzędzi, obiekty przezroczyste oraz efekty znane z paneli dotykowych.
  ? Projektowanie skalowalnych aplikacji w LabVIEW przy pomocy programowania obiektowego –  podstawowe pojęcia związanie z programowaniem zorientowanym obiektowo oraz możliwości wykorzystania tej technologii w LabVIEW. 
  ? Sesja przygotowująca do egzaminu LabVIEW Certified Developer (CLD) – omówione zostaną cele, format ikryteria oceny egzaminu. 
  Prezentacje partnerów i użytkowników sprzętu i oprogramowania National Instruments:
  ? Praktyka czyni Mistrza, czyli idea maszyny stanu w realiach prowadzenia wielowątkowego procesu produkcyjnego (Tomasz Wieczorek, SARW S.C.) Zagadnienia przedstawione w czasie prezentacji obejmować będą:
  ? Opis technologiczny w odniesieniu do koncepcji wyboru systemu sterowania i organizacji wielowątkowej aplikacji;
  ? Pojęcie dobrej znajomościśrodowiska;
  ? Proces wdrażania i elementy skracające tę czynność.
  ? Projekt LabVIEW ? dobre praktyki (Bogdan Iwiński, Veritech Sp. z o.o.)
  Pokazany zostanie przebieg typowego projektu, od spisania wymagań użytkownika, opisu i dokumentacji kodu, kodowania, testowania, aż po uruchomienie i utrzymanie projektu.
  Wszystko poparte przykładami dokumentacji, formularzami z księgi projektów, przykładami i poradami związanymi z różnymi platformami, rozwiązaniami stosowanymi w pracy grupowej (SVN, dotProject, itd.). 
  ? Projekt zaawansowanego sterownika urządzenia z dedykowanym API (Piotr Maj, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  Przedstawiony zostanie problem budowy sterownika kamery wraz z dedykowanym API uniemożliwiającym przyszłym jego użytkownikom popełnianie błędów wynikających z niezrozumienia dokumentacji. Przeniesione do wyższego poziomu abstrakcji funkcje realizujące szczegółowo zdefiniowane zadania komunikują się z działającym w tle wielowątkowym programem typu "daemon", kontrolującym działanie i dostęp do urządzenia. 
  Program konferencji  i więcej informacji na stronie: poland.ni.com/wydarzenia/dzien-programistow-labview