Wzrost w marcu: wynagrodzenia – 3,8%, zatrudnienie 0,5%

    Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wzrosło o 5,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym – o 3,8% i wyniosło 3770,66 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
    Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu zmniejszyło się o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 0,5% i wyniosło 5538,9 tys. osób, podał GUS.
    Dwunastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu średnio o 3,8% r/r. Ich prognozy dotyczące zatrudnienia wyniosły średnio 0,6% wzrostu