E&Y: Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów zagranicznych

  Firma doradcza Ernst & Young po raz kolejny zbadała, które kraje są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Aż 17% pytanych przedsiębiorców wskazało Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację dla nowych inwestycji. Dało nam to czwarte miejsce na świecie. W 2005 roku Polska wyprzedza w tym rankingu trzy najatrakcyjniejsze dotąd kraje europejskie (Niemcy, Wielką Brytanię i Francję). 
  Środek ciężkości dla inwestycji w Europie przesunął się według inwestorów zagranicznych na wschód i obecnie znajduje się pomiędzy Niemcami a Polską. Takie postrzeganie stanowi intuicyjne wskazanie najbardziej interesujących dla decydentów miejsc dokonywania inwestycji w niedalekiej przyszłości.
  Potencjalni inwestorzy korzystnie oceniają Polskę pod względem dostępności gruntów pod inwestycje i kosztów gruntów ? z trzeciego miejsca wśród krajów europejskich przed rokiem, staliśmy się liderem tej klasyfikacji.
  Polska skutecznie konkuruje także kosztami pracy. Inwestorzy doceniają u nas także potencjał wzrostu wydajności pracy ? pod tym względem wyprzedza nas jedynie Wielka Brytania. W tyle zostawiamy Niemców, Czechów i Hiszpanów.
  Bardzo dobry wizerunek Polski wśród potencjalnych inwestorów koresponduje z coraz większym zainteresowaniem inwestycjami w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz region przyciągnął 31% zagranicznych inwestycji bezpośrednich przypadających na całą Europę, czyli więcej niż Francja, Niemcy, Hiszpania i Belgia razem wzięte. Według respondentów Europa Środkowo-Wschodnia jest postrzegana jako alternatywa dla Chin. Ich zdaniem 3 sektory gospodarki ? motoryzacja, dobra konsumpcyjne oraz przemysł ciężki to podstawy przyszłego rozwoju naszego regionu, mimo że ? jak na razie ? są one przede wszystkim bodźcem rozwojowym Chin.
  Extra online
  Inwestorzy dobrze oceniają również nasze uregulowania prawne. Pod względem elastyczności przepisów dotyczących zatrudnienia jesteśmy drugą pożądaną lokalizacją w Europie. Jeśli chodzi o podatki od osób prawnych, daleko nam do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, ale wraz ze Szwajcarią i Słowacją zajmujemy trzecie miejsce.
  Ciekawe wyniki przynosi również inne badanie, przeprowadzone przez Ernst & Young wyłącznie w  Niemczech. 19% małych i średnich przedsiębiorstw niemieckich deklaruje chęć przeniesienia swojej produkcji w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Okazuje się, że to Polska staje się ulubionym krajem do relokalizacji działalności firm niemieckich ? aż 23% respondentów wskazało nasz kraj. 
  Źródło: www.ey.com.pl