Siemens i system sterowania ruchem w Krakowie

    Industrial Solutions & Services firmy Siemens sp. z o.o. w konsorcjum z Siemens AG podpisała 30 września bieżącego roku kontrakt z Agencją Rozwoju Miasta na dostawy i instalację systemu sterowania ruchem w Krakowie. Wartość kontraktu wynosi 8,8 ml EUR netto.
    Kluczowymi zadaniami systemu to przyspieszenie przejazdu środkami transportu publicznego oraz zwiększenie przepustowości ulic w mieście. System swoim zasięgiem obejmie centrum miasta. Detektory indukcyjne automatycznie dokonują pomiarów natężenia ruchu samochodowego. System zbiera informacje, tworzy prognozy ruchu i optymalizuje sieciowe programy sterujące sygnalizacją świetlną.
    Natomiast drugą częścią projektu będzie zarządzanie i lokalizacja pojazdów transportu publicznego. Dzięki technologii GPS (Global Positioning System) oraz transmisji GPRS system dokonuje automatycznej lokalizacji tramwajów. Informacje o zmieniającym się położeniu pojazdów są przekazywane do centrum zarządzania.
    Wzdłuż tras tramwajowych na przystankach pojawią się 44 tablice świetlne systemu informacji pasażerskiej. W 196 tramwajach zamontowane zostaną komputery pokładowe z modułami transmisji radiowej i GPRS.
    Realizacja i uruchomienie systemu datuje się na październik 2007r. Opracowane rozwiązanie to pierwszy system optymalizacji i zarządzania ruchem miejskim wprowadzany w Polsce.