CE Russia podbija rosyjski rynek automatyki!

    Control Engineering Russia wydawany jest od maja br. Do teraz ukazały się 3 numery: maj-czerwiec, lipiec-sierpień oraz wrzesień. Od września magazyn stał się miesięcznikiem, co niewątpliwie pozwoli szerzej przedstawić i omówić kwestie z dziedziny automatyki przemysłowej oraz przykłady jej zastosowania z całego świata. 
    Nakład magazynu wynosi 10 000 egzemplarzy, jednak w związku z wielkością rosyjskiego rynku przewiduje się, że będzie on stopniowo wzrastał. Control Engineering Russia został przyjęty bardzo ciepło na rynku rosyjskim, przede wszystkim ze względu na to, że wcześniej znane już było jego amerykańskie wydanie. Natomiast teraz czytelnicy mają możliwość zapoznania się z jego treścią w ojczystej wersji językowej. Dotychczas najszerzej omawianymi  tematami były bezpieczeństwo w systemach automatyzacji oraz zastosowanie najnowszych światowych  technologii z dziedziny automatyzacji w zakładach przemysłowych. 
    Magazyn jest również dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.controlengrussia.com.
     
    Źródło: TMI, wydawca Control Engineering Polska, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, Design News Polska, MSI Polska.