Enkodery dla stref zagrożonych wybuchem

    Piotr Baluta, Product Manager ds. produktów Datalogic, Hengstler, Eltron
    Enkodery dla stref zagrożonych wybuchem
    Trudne warunki pracy, duże zanieczyszczenie środowiska, wilgotność oraz zakłócenia mechaniczne i elektrostatyczne wymuszają na producentach enkoderów stosowanie coraz nowszych rozwiązań. Najczęściej rozwiązaniem są podwójnie uszczelnione wytrzymałe obudowy, dodatkowe łożyskowanie wału oraz elastyczne sprzęgnięcie enkodera z napędem. Czasem wymagania środowiska są na tyle trudne, że konieczne jest zastosowanie certyfikowanych przetworników kątowych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem: EX I, EX II. Większość producentów może się pochwalić certyfikacją swoich produktów do stref EX II (gazy wybuchowe), ale niewielu z nich oferuje przetworniki kątowe mogące pracować w strefie zagrożenia wybuchem EX I (wybuch metanu i/lub pyłu węglowego). Podstawowym wymogiem jest odpowiednio szczelna obudowa – osadzenie wałka oraz wyprowadzenie kablowe za pomocą dławicy Exd. Oczywiście sam enkoder to nie wszystko. Aby spełnić normy dyrektywy ATEX do pracy w środowisku kopalnianym, enkoder musi współpracować z barierą sygnałowo-zasilającą. Bariera, czyli przetwornik sygnału ma za zadanie zasilić enkoder napięciem iskrobezpiecznym oraz odseparować galwanicznie obwody iskroniebezpieczne. Spełnienie norm bezpieczeństwa jest możliwe tylko dla kompletnego urządzenia – enkodera wraz z przetwornikiem. Enkodery te najczęściej pełnią funkcję sprzężenia zwrotnego od napędów lokomotyw kopalnianych, kombajnów szybowych czy kompleksów ścianowych.