ELTRON = Programowalny moduł bezpieczeństwa PNOZ multi dedykowany do zabezpieczenia pras

Firma PILZ zdecydowała się uzupełnić swoją ofertę w zakresie programowalnych modułów bezpieczeństwa o nowy sterownik PNOZ m2p. 
Jego przeznaczeniem jest kontrola pracy pras hydraulicznych i mechanicznych. Konfiguracja sterownika odbywa się z poziomu nowej wersji PNOZmulti konfiguratora (v 4.0.0). Nowe oprogramowanie zawiera cztery dodatkowe bloki funkcyjne:

  • sterowanie zaworami bezpieczeństwa,
  • blok przeznaczony do monitorowanie krzywek,
  • blok monitorujący pracę kurtyn bezpieczeństwa (tryby pojedynczego lub podwójnego przerwania),
  • blok dedykowany do wyboru trybu pracy prasy (np. tryb automatyczny, pojedyncze uderzenie, setup).

Oprócz powyższych funkcji dostępne są bloki kontroli sterowania dwuręcznego, bram i zasuw, wyłączników awaryjnych, kurtyn bezpieczeństwa.
Nowy moduł jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych użytkowników, którzy posiadają prasy, które nie zostały wyposażone w systemy zabezpieczeń, spełniające wymagania norm europejskich (wszystkie takie maszyny powinny być zmodernizowane do końca bieżącego roku).  www.eltron.pl