Dotacje na projekty demonstracyjne przedsiębiorstw

  Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) pozytywnie zaopiniowała ustanowienie nowego, pilotażowego programu dofinansowania przedsięwzięć B+R w skali demonstracyjnej.

  Program ten zwiększy już dostępny budżet ponad 1,3 mld zł na projekty badawczo ? rozwojowe przedsiębiorstw w 2013 r., zarówno tych z sektora MSP, jak dużych.

  Przyznawaniem dofinansowania różnych tego typu projektów zarządza NCBiR, ale część z programów realizuje z organizacjami branżowymi lub np. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  – Planowany program jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców ? komentuje Beata Tylman, dyrektor w Zespole Pomocy Publicznej w firmie doradczej PwC. ? Wielu przedsiębiorców po realizacji prac badawczych nie jest jeszcze gotowych do uruchomienia wdrożenia komercyjnego.

  Dotyczy to szczególnie bardzo innowacyjnych technologii. Niezbędna jest faza pilotażowa czy demonstracyjna, aby sprawdzić na żywym organizmie, na ile uzasadnione jest wdrożenie projektu.

  PwC przypomina, że fundusze europejskie na okres 2007-2013 są na wyczerpaniu. Ale zarazem jest wiele możliwości finansowania projektów bezpośrednio z budżetu krajowego.

  – Są one niezależne od znanych nam programów operacyjnych ? mówi Tylman. ? Przepisy ogólne otrzymywania i rozliczania tych środków są analogiczne do funduszy europejskich, jednak zasady szczegółowe tj. kryteria wyboru lub wzory dokumentów są inne. To nowa wiedza, którą przedsiębiorcy powinni przyswoić.

  Dostępne programy mają różną specyfikę. Niektóre jak, Innotec, są otwarte dla wszystkich branż, inne – jak Innomed i Strategmed – są skierowane tylko na rozwiązania innowacyjne w medycynie. Jedne są ukierunkowane wyłącznie na fazę B+R,podczas gdy inne, jak np. otwarty właśnie GEKON, przewidują także komponent na wdrożenie wyników prac B+R lub też BlueGas, w którym zakłada się finansowanie rozwiązań z obszaru gazu łupkowego podlegających walidacji w skali pilotażowej.

  Nowością będzie program, który Rada NCBiR właśnie zaopiniowała pozytywnie i który będzie połączeniem pomiędzy programami B+R i inwestycyjnymi. Dotacje będą przeznaczone na przedsięwzięcia w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu, obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

  Wstępnie zakłada się, iż program nie będzie ograniczony do jednego sektora. Szczegóły powinny być znane w ciągu 2-3 tygodni.