Dobre obiektywy: istotny element systemu wizyjnego maszyn. Bądź obiektywny

Systemy wizyjne maszyn to zupełnie nowy wymiar w przemysłowych układach sterowania i monitoringu. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał tego typu systemów, konieczny jest przemyślany dobór elementów optycznych dla stosowanych w nich kamerach oraz innych czujnikach optycznych.

Rola i znaczenie systemów wizyjnych maszyn w sterowaniu i monitoringu procesów przemysłowych wciąż wzrasta. Szczególnie w obszarach precyzyjnego sterowania robotami, rozpoznawania obiektów i elementów oraz kontroli jakości ich wykonania. Współczesne, dość złożone w swej budowie, systemy wizyjne wymagają znacznie dokładniejszych analiz aplikacyjnych, dzięki którym możliwe jest lepsze dopasowanie ich do wymogów konkretnych aplikacji oraz optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji.

W układach sterowania robotami pracującymi na liniach montażowych lub też w układach selekcji dużych partii produktów głównym elementem całego układu jest zwykle przesuwająca się taśma z różnymi elementami, częściami itp. W takich aplikacjach roboty muszą wykonać najczęściej dwa typy zadań: identyfikację i przeniesienie elementu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się systemy wizyjne, duże znaczenie ma dobór i zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia. Dodatkowo w układach sterowania robotami wymagany jest wysoki stopień powtarzalności wykonywanych operacji, a więc na przykład wyeliminowanie wszelkich drgań ramion robotów itp. Jest to również warunek uzyskania wyraźnego obrazu z kamer zainstalowanych na takich ramionach.