Sztuczne sieci neuronowe w diagnostyce procesu odsiarczania spalin. To było do przewidzenia

Jednym z najważniejszych zadań każdego systemu automatyki przemysłowej jest diagnozowanie procesów przemysłowych z uwagi na mogące pojawiać się nieprawidłowości. Aby nie dopuścić do pojawienia się awarii nowoczesne systemy powinny nie tylko wykrywać zaistniałe nieprawidłowości, ale przede wszystkim przewidywać pojawienie się stanów awaryjnych.


Rys.1. Komponenty instalacji oczyszczania spalin; A ? kolumna kondycjonowania, B ? zespół przygotowania reagenta, C ? zespół reakcyjny, D ? sekcja filtrowania produktu

Dlaprocesów opartych na nowych technologiach szczególnie trudne może okazać się zagadnienie doboru metody diagnostycznej, jak również samo projektowanie systemu diagnostycznego. Przykładem wykorzystania nowej technologii jest instalacja oczyszczania spalin wykorzystująca wiązkę rozpędzonych elektronów w procesie usuwania szkodliwych związków siarki i azotu zawartych w gazach spalinowych.

W pierwszym etapie spaliny trafiają do kolumny kondycjonowania, gdzie wartość ich temperatury oraz wilgotności dostosowywana jest do parametrów założonych w technologii procesowej. Wprowadzanie niezbędnego reagenta do gazów spalinowych realizowane jest dwustopniowo. Woda amoniakalna rozpylana jest w gazie odlotowym w kolumnie kondycjonującej. Następnie przygotowany wcześniej amoniak w stanie gazowym dodawany jest do spalin w kolejnej sekcji. Przygotowane pod kątem odpowiedniej wartości temperatury i wilgotności spaliny zawierające amoniak kierowane są do zespołu reakcyjnego. Wynikiem zajścia odpowiednich reakcji termiczno-chemicznych jest eliminacja związków SO2 i NOX z gazu spalinowego oraz powstanie stałego produktu filtrowanego ze spalin w ostatnim komponencie instalacji.