Bezprzewodowe monitorowanie stanu urządzeń technicznych. Nadzór z powietrza.

Rozwój metod analizy drgań spowodował, że nowoczesne systemy nadzorowania stanu urządzeń mogą znacząco poprawiać funkcjonowanie zakładu produkcyjnego. Takie systemy uzupełnione bezprzewodową siecią łączności pozwalają na podniesienie niezawodności, a także obniżają koszty wytwarzania.

Mechaniczne uszkodzenia silników, napędów czy innych elektromechanicznych urządzeń należą do najczęstszych przyczyn zatrzymań lub przestojów urządzeń, a nawet całych linii produkcyjnych. Na szczęście zanotowany ostatnio postęp w metodach wykrywania, rejestrowania i analizy drgań spowodował, że systemy nadzorowania są w stanie dokładnie uchwycić symptomy zużywania się elementów, zanim nastąpi uszkodzenie. W ten sposób skutecznie obniżają koszty przestoju urządzeń oraz podnoszą wydajność zakładów. Takie systemy są teraz instalowane na nadzorowanych urządzeniach i łączone z centralnym komputerem. Komputer dokonuje odpowiednich analiz i generuje ostrzegawcze sygnały alarmowe. Czasami maszyny są rozproszone na znacznym obszarze bądź na ruchomych platformach, gdzie nie ma dostępu do żadnej przewodowej sieci transmisyjnej. Wówczas jedyną możliwością staje się komunikacja bezprzewodowa. Tym bardziej, że jest tania, łatwa i szybka w instalacji, a w pewnych sytuacjach wyraźnie poprawia niezawodność systemu nadzorowania.

Koszty i zwrot nakładów

W wielu zakładach przemysłowych bez trudu podejmuje się decyzję o wdrożeniu systemu monitorowania stanu urządzeń. Przemawia za tym prosty rachunek ekonomiczny. Jednak w większości przypadków wyliczenie dotyczące zwrotu kosztów inwestycji jest dość skomplikowane. Sam koszt wyposażenia urządzenia w elementy nadzorowania stanu dla zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii jest stosunkowo niewielki. Jednak mogą pojawić się dodatkowe wydatki wynikające z konieczności budowy lub udostępnienia sieci komunikacyjnej ze stacją obróbki danych. Te dodatkowe koszty mogą obejmować: zbudowanie tras kablowych lub światłowodowych, omijanie istniejących budynków, dzierżawę linii telefonicznej. Konieczne może okazać się wyposażenie ruchomych maszyn i urządzeń w specjalne zespoły (nawijacze kabli, pantografy itp.). Tego rodzaju dodatkowe wydatki mogą sprowadzić planowane przedsięwzięcie poza obszar akceptowanych kosztów.