Do roku 2008 wartość usług automatyzacyjnych zbliży się do 15 miliardów USD

17 listopada 2004 r.

Według najnowszych badań, przeprowadzonych przez ARC Advisory Group, usługi oferowane przez dostawców to najszybciej rozwijający się segment na dzisiejszym rynku automatyki przemysłowej. Dzieje się tak, dlatego że liczba ekspertów, którzy są pracownikami w największych firmach, (firmach będących użytkownikami końcowymi), skurczyła się do wielkości krytycznej.

Wiele usług automatyzacyjnych, niezbędnych w zakładach czy fabrykach, nie można już realizować we własnym zakresie. ARC dodaje, że użytkownicy poszukują najbardziej oczywistego i logicznego rozwiązania w zakresie tych usług, jakim jest wybór dostawców, którzy zaopatrują oraz którzy będą utrzymywać sprawność zakładów.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez ARC można dojść do wniosku, że światowy rynek usług automatyzacyjnych, realizowanych przez dostawców, będzie rósł w ciągu najbliższych pięciu lat o 9,1% w ciągu roku (CAGR); przechodząc z poziomu 9,2 miliarda USD w roku 2003 do prawie 15 miliardów USD w roku 2008.

Obecniecoraz więcej dostawców podejmuje się zadania nadzorowania całości projektów automatyzacyjnych i przyjmuje role głównego dostawcy; dostawcy, który koordynuje współpracę: integratorów systemów, mniejszych dostawców oraz użytkownika. Takie podejście upraszcza życie użytkownika końcowego, ponieważ dostawca automatyki jest odpowiedzialny za powodzenie całości projektu, co oszczędza zarówno czas jak i pieniądze.

 

Gwarancja trwałych udoskonaleń

Usługi związane z realizacją projektów są coraz częściej zlecane dostawcom, a rzeczywiste korzyści dla użytkowników końcowych leżą głównie w coraz większej gamie oferowanych usług, związanych z utrzymywaniem systemu. Użytkownicy skupiają się coraz bardziej na uzyskiwaniu coraz większego zwrotu z posiadanych zasobów oraz ich wykorzystania. Oznacza to również zapewnienie optymalnych poziomów wydajności systemów sterowania oraz automatyzacji, jak również infrastruktury fabryki czy zakładu.

 

Nadrabianie strat ponoszonych w sprzęcie

Zaadaptowanie standardów, gotowe produkty i komponenty komercyjne (commercial-off-the-shelf – COTS) drastycznie zredukowały koszt sprzętu i wyeliminowały przewagę dedykowanych, opatentowanych rozwiązań, wbudowanych w rozwiązania oferowane przez dostawców automatyki. Jeśli urządzenia nie wyróżniają się już na tle konkurencji, dostawcy szukają sposobów nadrobienia strat ponoszonych na platformie sprzętu w oprogramowaniu, usługach tradycyjnych i eksperckich. Na przestrzeni ostatnich lat zakres oferowanych usług znacznie się poszerzył. Usługi okazały się lukratywnym dodatkiem do całości oferty. W połączeniu z obszarami wymagającymi ekspertyzy na wysokim poziomie usługi mogą stanowić źródło przychodów o wysokiej marży.

 

Możliwości i wyzwania w Chinach

Dostawcy z trudem nadążają za popytem wzrastającym w Chinach. Jeśli rząd chiński nie wprowadzi ograniczeń spowalniających rozwój, szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba budowanych fabryk i zakładów przemysłowych będzie wzrastać w stałym tempie. Równocześnie użytkownicy domagają się najnowszych technologii oraz inwestują duże pieniądze w edukację i szkolenie pracowników tak, aby potrafili oni skutecznie wykorzystywać te technologie. Z drugiej natomiast strony chińscy i azjatyccy użytkownicy znani są z dużej rozwagi w kształtowaniu cen, co utrudnia dostawcom zarabianie na wielkich projektach, do których przetargów przystępują w Chinach. Wielu dostawców narzeka, że chociaż większa część wzrostu przychodów pochodzi z Chin, w dalszym ciągu zarabiają najwięcej na rynkach Ameryki Północnej i Europy.