Eaton wspiera koalicję przeciwko podrabianym produktom elektrycznym

17 listopada 2004 r.

Firma Eaton Corp. donosi, że instalowanie podrabianych eksploatacyjnych produktów elektrycznych, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz narusza zgodność z integralnością i kodami systemów dystrybucji mocy, obowiązującymi na całym świecie. Eaton, wspólnie z konsorcjum przedstawicieli przemysłu elektrycznego, zorganizowało spotkanie, na którym zajmowano się tym problemem, którego skala rośnie.

Ponad 12 firm, łącznie z Eaton, uczestniczyło w zorganizowanym wiosną 2004 spotkaniu amerykańskiego Stowarzyszenia Krajowych Producentów Sprzętu Elektrycznego (National Electrical Manufacturers Association?s ? NEMA), Komitetu ds. Zapobiegania Podróbkom.

Program zapobiegania fałszerstwom pomaga członkom NEMA zrozumieć, w jaki sposób: ochraniać prawa do własności intelektualnej, informować opiniępubliczną o podrabianych produktach elektrycznych, wymieniać informacje z innymi organizacjami pracującymi nad tym zagadnieniem oraz współpracować z urzędnikami, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się fałszywych produktów

Jeśli chodzi o zapobieganie podróbkom, pierwszą linię obrony stanowią inżynierowie i operatorzy. Zachęca się ich do zaznajomienia się z oryginalnym sprzętem oraz z jego producentem i do zapewniania, że przy wymienianiu sprzętu na nowy instalowane są nowe, zaaprobowane produkty.

Kolejnym etapem działań Komitetu ds. Zapobiegania Podróbkom NEMA jest opracowanie programów szkoleniowych dla jego członków oraz ewaluacja podejmowanych inicjatyw.

Straty spowodowane uszkodzeniami przez podrabiane produkty są ogromne. Dzieje się tak, ponieważ podróbki narażają na niebezpieczeństwo pracę systemów elektrycznych i zagrażają wypadkami elektrycznym personelowi pracującemu na halach produkcyjnych.

Brakuje danych, które pokazywałyby bezpośredni wpływ podrabianych produktów na wypadki przemysłowe, ale według amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Przeciwpożarowego (National Fire Protection Association ? NFPA) w roku 1999 odnotowano 17 200 pożarów w zakładach przemysłowych, na skutek których zmarło 29 osób, 609 odniosło obrażenia, a straty finansowe wyniosły ok. miliarda USD.