Czynniki napędzające i hamujące rozwój rynku robotów

Łukasz Drewnowski, kierownik marketingu i sprzedaży, ABB
Czynniki napędzające i hamujące rozwój rynku robotów
Czynników, które sprzyjają zastosowaniu robotów w aplikacjach specjalnych jest pewnie tak samo wiele jak czynników, które ten rozwój hamują. Przede wszystkim musi być wola ze strony inwestora do zmian i zainwestowania w robotykę. Na szczęście wiedza na temat korzyści, jakie płyną z robotyzacji rośnie wśród naszych potencjalnych klientów. Czynnikiem, który na pewno pomaga, są coraz większe wymogi bezpieczeństwa, stawiane przed dostawcami w Polsce przez ich zachodnich odbiorców.
Przekonujące z punktu widzenia inwestora jest m.in. to, że jesteśmy dziś w stanie zastąpić robotem wykonującego monotonne i niebezpieczne zadanie człowieka, a wkonsekwencji – uniknąć ryzyka kontuzji i przestojów produkcji związanych z wypadkami. A jeśli w dodatku okaże się, że zastosowanie robota poprawi jakość produkcji i obniży koszty, możemy mówić o obopólnym sukcesie klienta i dostawcy.
Czynnikiem, który hamuje rozwój, jest panujący pogląd, że robotyka jest wciąż „egzotyczna” i droga oraz niechęć i obawa pracowników przed zwolnieniami. Na pewno nie pomagają również niskie koszty pracy w Polsce, chociaż na szczęście tutaj sytuacja się zmienia.
Mamy nadzieję, że dzięki inwestowaniu w maszyny i oparciu naszej gospodarki na stosowaniu maszyn i najnowszych technologii, a nie tylko na niskich kosztach roboczogodziny, stanie się ona bardziej innowacyjna.