Cyfrowa transformacja planowania produkcji w erze Sztucznej Inteligencji – odpowiedzią na trudne czasy

W roku 1750 rozpoczęła się „złota era pary” będąca główną siłą napędową rewolucji przemysłowej. To był czas przełomu i rewolucyjnych zmian w technologiach produkcyjnych, rozwoju społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów. Historia zatacza krąg i w chwili obecnej jesteśmy świadkami nowej „złotej ery sztucznej inteligencji”. 

Znamiennym jest fakt, że mając na uwadze znaczenie pary w kontekście rewolucji przemysłowej, której rozpoczęcie datuje się na 1750 roku, przyjęcie innowacji takich, jak silnik parowy, postępowało powoli i stopniowo. Wiele zmian przemysłowych już nastąpiło, zanim nowatorska technologia parowa zaczęła zdobywać popularność, a wiele sektorów rozwijało się i doskonaliło bez jej udziału. Początkowo koszty stanowiły istotną barierę dla wprowadzenia nowych rozwiązań opartych o parę, ponieważ przedsiębiorcy korzystali z alternatywnych źródeł energii np. turbin wodnych, aby zminimalizować koszty uruchomienia i uniknąć znacznego ryzyka. Niektórzy przedsiębiorcy przyjmowali konserwatywne podejście, z początku oporne na nowości, a następnie stopniowo dostosowywali się do nowych technologii opartych o parę. Co równie ważne, w początkowym okresie maszyny wprowadzone do użytku były mało efektywne, zużywały duże ilości węgla, będącego podstawowym źródłem energii i wymagały zaangażowania znacznej ilości sprzętu produkcyjnego. W tym czasie większość sektora przemysłowego działała na niewielką skalę. Dopiero w latach 30. i 40. XIX wieku, gdy ceny energii, zaczęły spadać, a przemysł osiągnął wystarczającą skalę, proces adaptacji technologii nabrał rozpędu. Czyż nie brzmi to znajomo w kontekście tego co aktualnie dzieje się w Polskim przemyśle w obszarze zastosowań rozwiązań sztucznej inteligencji?

Dzisiaj firmy, mierzą się coraz większa zmiennością otoczenia rynkowego, jego niestabilnością i zaburzeniami. Rozchwianie globalnej gospodarki to rezultat zdarzeń takich jak, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, zmiany w otoczeniu geopolitycznym, czy perturbacje wynikające ze zmiany klimatu. Zmienność otoczenia gospodarczego będzie bardzo wysoka również w kolejnych latach, co będzie zmuszać firm do maksymalnej elastyczności w budowaniu stabilnych i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw, jak również elastycznego planowania bieżącej produkcji.

Liderami rynku zostaną te firmy, które podejmą wysiłki i działania w zakresie zbudowania odpowiednich mechanizmów, narzędzi i zmian w organizacji, które pozwolą im się dostosować do fluktuującego otoczenia rynkowego. Głównym czynnikiem sukcesu tych działań będzie cyfrowa transformacja oraz wdrożenia odpowiednich narzędzi i technologii IT ze sztuczną inteligencją (SI) na czele.

DSR S.A. jest sprawdzonym partnerem technologicznym, który wspiera cyfrową transformację swoich Klientów. Firma ponad 7 lat buduje i rozwija w ramach posiadanego Departamentu R&D rozwiązania SI w produkcji. W ten sposób powstała rodzina produktów AI 4FACTORY – będących rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą efektywniej produkować. Oparte na doświadczeniu ekspertów, alternatywa dla wielkich inwestycji. Pozwalające uzyskać inteligentne rekomendacje zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, dostępnej teraz także dla firm produkcyjnych. Wdrożenie odpowiednich możliwości SI połączonych z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obszarze planowania produkcji opartych o Algorytmy Ewolucyjne pozwala na głęboką analizę danych i reakcję na wszelkie zaburzenia oraz zmiany w procesach produkcyjnych, w czasie zbliżonym od rzeczywistego. Daje to możliwość zespołom operacyjnym firm produkcyjnych zachować maksymalną równowagę pomiędzy wydajnością, a odpornością procesów na zmiany otoczenia. Firmy będą mogły tak dostosować swoje plany produkcyjne, by optymalnie zbilansować ryzyka i korzyści. W ten sposób DSR S.A. zamierza dostarczyć swoim klientom narzędzia, które nie tylko pozwolą im przetrwać i uodpornić się na zmienność otoczenia w nadchodzących trudnych czaszach, ale będą kluczowym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej i ich sukcesu rynkowego. „Orient Ekspres” napędzany sztuczną inteligencją już ruszył i pędzi z coraz większą prędkością. Wszystkie Polskie firmy produkcyjne powinny zadać sobie pytanie, czy chcą do niego wsiąść i zająć miejsce wśród liderów i elit w świecie produkcji? Czy też zostaną na peronie, machaniem żegnając najlepszych?

Autor: Sławomir Lasota, Senior Innovation & Project Manager, DSR S.A.

https://www.dsr.com.pl/sztuczna-inteligencja-w-produkcji-ai-4factory/

https://www.4factory.com/pl/pmsa