CSI Computer Systems for Industry – Komputer jednopłytowy z modułem akwizycji danych

Amerykańska firma DIMOND SYSTEMS wprowadziła do swojej oferty jednopłytowy komputer przemysłowy ATHENA, wyposażony w wydajny moduł akwizycji danych. Komputer jest zaprojektowany do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur od -40° do +85°C. 
Charakteryzuje się on niskim poborem mocy nieprzekraczającym 12,5 W oraz wysokim stopniem zintegrowania najczęściej wykorzystywanych interfejsów. Wszystkie komponenty elektroniczne zintegrowane zostały na płycie PCB w nowym formacie 4,2" x 4,5". 
Moduł ATHENA zbudowany jest, w zależności od wersji, wokół dwóch procesorów: bezwentylatorowego VIA EDEN taktowanego zegarem 400 MHz oraz wentylatorowego taktowanego zegarem 660 MHz. Wyposażony jest on ponadto w kontroler grafiki S3 Savage AGP 4x ze sprzętowym akceleratorem 2D/3D oraz 128 MB wlutowanej pamięci RAM. Możliwa jest obsługa zarówno monitorów CRT, jak i LCD. Szerokie możliwości komunikacyjne zapewniają: kontroler 10/100Base-T Ethernet, 4 porty szeregowe, dwukierunkowy port równoległy, 4 porty USB 1.1. 
Poza komputerem integralną częścią modułu ATHENA jest moduł akwizycji danych, wyposażony w szesnaście 16-bitowych wejść analogowych o maksymalnej częstotliwości próbkowania 100 kHz. Ponadto do dyspozycji użytkownika pozostają: cztery 12-bitowe wyjścia analogowe, 24-programowalne wejścia/wyjścia cyfrowe, 2 programowalne liczniki, które mogą pracować również jako timery. 
Moduł ATHENA przeznaczony jest w pierwszym rzędzie dla aplikacji, które wymagają: wysokiej niezawodności, minimalnego poboru mocy, dużej miniaturyzacji oraz wieloletniej dostępności komponentów całego systemu. Jest to rozwiązanie łączące w sobie zalety miniaturowego komputera i wielofunkcyjnej, wysoce funkcjonalnej karty pomiarowej.  ipc@csi.net.pl