ControlMaestro 2018, oprogramowanie klasy SCADA

ControlMaestro 2018 to efektywny i otwarty system SCADA, który odzwierciedla kierunki rozwoju zgodne z koncepcją Industry 4.0. Pozwala na pełną kontrolę procesów technologicznych w obiektach przemysłowych, infrastrukturalnych, a także automatyce budynkowej.

To potężne narzędzie do nadzoru i wizualizacji, dostarczające bieżące i historyczne dane procesowe z obiektów technologicznych do dyspozytorni, stacji zarządczych, sal konferencyjnych itp.

ControlMaestro zawiera moduły alarmów i harmonogram, a także szeroki zestaw innych, opcjonalnych modułów, dodatkowo zwiększających funkcjonalność pakietu.

Najważniejsze funkcje systemu ControlMaestro:

  • Projektowanie obiektowe
  • Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa z użyciem bazy danych SQL
  • Ulepszone zabezpieczenia i śledzenie w procesach krytycznych ? dzięki głębokiej ścieżce audytu, ochronie baz danych, kontrolowanemu dostępowi do stacji, komunikacji po protokole HTTPS, a także scentralizowanemu zarządzaniu użytkownikami za pomocą LDAP i Active Directory
  • Mobilność użytkowników ? możliwość pracy na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety)
  • Aplikacja Elu Manager do zarządzania projektami i tworzenia szczegółowych raportów aplikacji i ich środowisk
  • Ulepszony sterownik BACnet, spełniający wymagania standardu B-AWS
  • Kompatybilność z nowoczesnymi przeglądarkami internetowymi: Google, Chrome, Edge, Firefox
  • Bezpieczna komunikacja po protokole HTTPS
  • Stabilność działania systemu zgodnego z najnowszą wersją systemu operacyjnego Windows 10

CM 2018 oferuje nowy, graficzny interfejs użytkownika opracowany w technologii w HTML5 ? Maestro Aditum. Maesto Aditum pozwala na prawidłowe i czytelne wyświetlanie danego obrazu na ekranach o różnych przekątnych.

Dodatkowo, pozwala także konwertować istniejące obrazy do formatu HTML5. W efekcie na urządzeniach mobilnych można przeglądać obrazy, historię, podsumowanie zdarzeń i in. ControlMaestro 2018 może również pracować na panelach HMI i ekranach dotykowych ? to kolejny krok do pracy w czasie rzeczywistym na dostępnych w przedsiębiorstwie urządzeniach.Modułowa architektura pakietu ControlMaestro pozwala na dopasowanie poszczególnych usług (modułów systemu SCADA) i aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników.