?Conquering Complexity? ? konferencja Emerson Process Management

  1 grudnia br. odbyła się konferencja pt. ?Conquering Complexity?, która została zorganizowana przez firmę Emerson Process Management. Konferencja miała miejsce w Berlinie w hotelu Radisson Blu, położonym w pobliżu Alexanderplatz.
  Firma Emerson Process Management należy do przodujących dostawców rozwiązań z szeroko rozumianej automatyki przemysłowej ? od automatyzacji sterowania poprzez zarządzanie złożonymi procesami przemysłowymi. Swoją działalnością obejmuje przemysł chemiczny, papierniczy, energetyczny, rafineryjny, olejowy i gazowy, farmaceutyczny, spożywczy i inne. Emerson Process Management oferuje produkty, technologie oraz kompleksowe usługi związane z projektami inżynierskimi, doradztwem, prowadzeniem projektów i utrzymaniem ruchu. Do Emerson Process Management należą między innymi takie firmy, jak: DeltaV, AMS, PlantWeb, Rosemount, Fisher i inne.
  Bob Sharp, prezes Emerson Process Management Europe, przedstawił uczestnikom konferencji pozycję firmy na rynku światowym, plany rozwoju, kierunki działania oraz wpływ kryzysu ekonomicznego na jej wyniki finansowe. Pozycja firmy na rynku światowym, dywersyfikacja technologicznie zaawansowanych produktów i kompleksowych usług umożliwi Emerson Process Management zwiększenie sprzedaży i zysków w nadchodzącym 2011 roku.
  Światowa sprzedaż firmy Emerson wzrosła w roku 2010 i osiągnęła wartość 21 mld USD, w tym wartość sprzedaży Emerson Process Management wyniosła 6 mld USD. Na rynku europejskim sprzedaż wyniosła odpowiednio ? 4,3 mld USD i 1,4 mld USD.
  Czwartym czynnikiem, który ma znaczący wpływ na kondycję biznesową firmy po uwzględnieniu sytuacji na rynku, technologii i makroekonomii, jest poziom wykształcenia oraz sytuacja demograficzna pracowników. Wielu (np. 40% kadry pracowniczej przemysłu przetwórstwa naftowego w Ameryce Płn. i Europie Zachodniej) wykształconych z doświadczeniem zawodowym pracowników w ciągu następnych 10 lat odejdzie na emeryturę. Potrzeba co najmniej 7 lat pracy w zawodzie, aby pracownik mógł posiąść doświadczenie umożliwiające podejmowanie krytycznych dla operacji firmy decyzji. Zaistnieje więc sytuacja, że może zabraknąć wykształconych pracowników do obsługiwania coraz to większych i zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych. Dotyczy to również rynków wschodzących, gdzie istnieje brak odpowiednio wykształconej, posiadającej doświadczenie kadry pracowniczej. Dodatkowo harmonogramy projektów związanych z automatyzacją są coraz bardziej napięte w celu maksymalizacji ROI. Aby temu wszystkiemu sprostać, około 6 lat temu Emerson Process Management jako pierwszy opracował koncept (procedurę) o nazwie Human Centered Design. Celem Human Centered Design jest uwzględnienie wszystkich powyższych elementów i udzielenie wsparcia klientom, tak aby w konsekwencji ich praca była łatwiejsza, a nie tylko produkty prostsze w użyciu.
  Następnie kolejni prelegenci w szczegółowy sposób przedstawili nowoczesne produkty i omówili zintegrowane rozwiązania, które pomagają zmniejszyć nakłady kapitałowe, zintegrować informacje dla usprawnienia procesu podejmowania decyzji, zarządzać procesami przemysłowymi i utrzymać urządzenia w jak najlepszym stanie produkcyjnym.
  Vince Grindlay, dyrektor z firmy Fluor Supply Chain Solutions, omówił stronę ekonomiczną i techniczną realizacji projektu dzięki zastosowaniu systemu sterowania DeltaV z elektronicznym krosowaniem. Porównał również tradycyjne rozwiązanie projektowe z użyciem okablowania do systemu elektronicznego krosowania z zastosowaniem modułów CHARMS (CHARacterization ModuleS ? zdjęcie obok) oraz możliwości znacznego skrócenia harmonogramu kolejnych etapów wdrożenia projektu. Porównano projekt zrealizowany metodą tradycyjną (z okablowaniem) do identycznego projektu teoretycznego realizowanego z zastosowaniem elektronicznego krosowania i modułów CHARMS. Zastosowanie elektronicznego krosowania oraz modułów CHARMS w znaczny sposób obniżyłoby koszty realizacji projektu, skróciło czas realizacji projektu oraz uprościło montaż i rozruch obiektowy projektu. W zależności od realizowanego projektu wybrane oszczędności z zastosowania elektronicznego krosowania i modułów CHARMS na bazie pięciu wybranych przez Fluor projektów byłyby następujące: robocizna 325%, zainstalowane materiały 1535%, projekt okablowania 70%, projekt we/wy 4570% itd. Ponadto wdrożenie projektu nastąpiłoby 4 miesiące wcześniej.
  Proces wdrażania Delta V z modułami CHARMS i oczekiwane w wyniku tego korzyści zostały przedstawione przez Francka Jouaulta, system department managera z firmy Solvay w Tavaux we Francji. Solvay jest jednym z największych na świecie producentów polimerów oraz liderem w produkcji między innymi NaOH, H2O2. Zakład w Tavaux jest największym zakładem w grupie Solvay. Rocznie fabryka produkuje łącznie 1,2 mln ton różnorakich produktów, w tym 280 000 ton PVC i 55 000 ton PVDC. Zakłady w Tavaux bazują na 28 niezależnych systemach sterowania z całkowitą liczbą we/wy wynoszącą 45 000. Osiemnaście z nich to systemy DeltaV z 12 000 we/wy i dwa systemy PROVOX z około 5000 we/wy. Dodatkowo zainstalowana jest znacząca liczba systemów DeltaV SIS. AMS Suite (Asset Management System) jest wdrożony do zadań diagnostycznych i konserwacji przyrządów.
  Solvay ewoluował system DeltaV v.11 podczas testów beta przeprowadzonych w marcu 2010 r. Dziewięciodniowy test miał pomóc w zrozumieniu procesu instalowania kompletnego systemu oraz pozwolił na ustalenie najlepszych procedur wdrożenia modułów CHARMS we/wy. Test zakończył się pomyślnie, potwierdzając prawidłowość wyboru modułów CHARMS we/wy i ich kompatybilność z obecnie stosowanymi przyrządami i instrumentami. Zweryfikowano również, że DeltaV v.11 jest kompatybilna z zainstalowanym systemem DeltaV SIS. Zastosowanie modułów CHARMS wpłynie na zmniejszenie liczby szaf sterowniczych, które ustawione są w przejściach zakładów. Istotne jest znaczne zmniejszenie okablowania w szafach sterowniczych dzięki zastosowaniu zarówno elektronicznego krosowania, jak i związanym z tym pracom inżynierskim.
  Pozytywny wynik przeprowadzonych testów zaaprobował realizację i wdrożenie systemu DeltaV v.11 z modułami CHARMS w zakładach Solvay w Tavaux z rozruchem zaplanowanym na marzec 2011 r.
  Bob Karschnia, wiceprezes Rosemount Measurement, Emerson Process Management, omówił zagadnienia związane z technologią bezprzewodową w aplikacjach krytycznych naprzykładzie przemysłu rafineryjnego, hutniczego itp. Przedstawił ogólne korzyści wynikające z wdrażania technologii bezprzewodowej Emerson Smart Wireless oraz omówił aspekt bezpieczeństwa związany z tą technologią. Bezprzewodowe regulatory PID mają certyfikaty bezpieczeństwa FIPS 197 (spełnia wymogi armii USA) oraz Achilles Level 1.
  Po przerwie na lunch Stuart Harris, wiceprezes Asset Optimization, Emerson Process Management, z pomocą Travisa Hesketha, wiceprezesa Wireless and PlantWeb na Europę, Emerson Process Management, przedstawili uczestnikom konferencji narzędzie ? AMS Suite z APS (Asset Performance Management) pozwalające na optymalizację procesów, utrzymanie wysokiej wydajności zakładu oraz proaktywne zapobieganie awariom. Wprowadzenie AMS Suite z APS pozwala na bieżąco monitorować zachodzące procesy w zakładzie produkcyjnym oraz umożliwia kontrolowane, zapobiegawcze działania związane z utrzymaniem ruchu w zakładzie. Ponadto omówiono zastosowanie cyfrowej architektury PlantWeb i korzyści z tego wynikające. www.EmersonProcess.pl