Schneider Electric organizuje Energy Day

    Ideą spotkań Energy Day, organizowanych przez Schneider Electric jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, które pozwalają na znaczne oszczędności energii poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami. Jest dobrą okazją do promowania tzw. Nowego Rynku Energii, najnowszych osiągnięć na rynku energetycznym jak również prezentacji zmian jakie zachodzą w firmie. W Polsce spotkanie Energy Day odbyło się pod koniec października b.r. w hotelu Warszawianka w Jachrance k/Warszawy. Dwudniowe seminarium było okazją do przedstawienia partnerom biznesowym firmy Nowego Rynku Energii, który jest wynikiem połączenia z AREVA.
    Gospodarz spotkania Jaroslav Zlabek, prezes zarządu Schneider Eletric Polska przypomniał, że w czerwcu br. Schneider Electric i Alstom sfinalizowały transakcję z Arevą w zakresie nabycia biznesu przesyłu i dystrybucji energii – Areva T&D. Rezultatem współpracy było utworzenie w strukturach Schneider Electric Nowego Rynku Energii, który pozwoli uzyskać firmie pozycję lidera na rynku energetyki, przemysłu petrochemicznego i innych.
    Prezes podziękował zebranym za efekty ich pracy oraz zaangażowanie w proces integracji. Następnie głos zabrał Michał Ajchel, Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej i Serwisów Schneider Electric, który zaprezentował pierwsze efekty współpracy firm oraz nowe osiągnięcia z sektora efektywności energetycznej.
    Zwieńczeniem oficjalnej części spotkania była prezentacja przez Krzysztofa  Koćmierowskiego, Areva T&D rozproszonego systemu kontroli i nadzoru PACiS w rozdzielni elektrycznej na przykładzie farmy wiatrowej Potasznia (Suwałki). www.schneider-electric.pl