Solid Edge ST3 ? udoskonalona wersja oprogramowania

Oprogramowanie Solid Edge ST3 z Synchronous Technology łączy szybkość i elastyczność modelowania bezpośredniego z precyzyjną kontrolą projektowania parametrycznego.
Najnowsza wersja Solid Edge ST3 stanowi urzeczywistnienie wizji technologii synchronicznej, pomagając inżynierom w jeszcze szybszym projektowaniu. Pakiet Solid Edge ST3 pozwala na ograniczanie planowania wstępnego, szybsze realizowanie zleceń zmian inżynieryjnych przez eliminację ponownego generowania modeli. W jego najnowszej wersji objęto zakresem działania technologii synchronicznej również projekty złożeń, zintegrowano uporządkowane elementy z modelowaniem synchronicznym oraz umożliwiono przenoszenie wymiarów z rysunków produkcyjnych na powiązany model trójwymiarowy. Niniejsza prezentacja Solid Edge ST3 opisuje jedynie kilka wybranych udoskonaleń.
Synchroniczne projektowanie złożeń z pomocą wszystkich aplikacji branżowych
W pakiecie Solid Edge ST3 modelowanie synchroniczne zostało zintegrowane ze środowiskiem projektowania złożeń, zapewniając projektantom dostęp do wszystkich aplikacji branżowych w celu kompleksowego prototypowania cyfrowego. Projektanci mogą modelować części w kontekście złożenia i natychmiast opracowywać przebieg połączeń rurowych, konstrukcje ramowe i wiązki przewodów przy użyciu tych sprawdzonych aplikacji zależnych od procesów. W celu kompleksowego projektowania złożeń elementy złożeń i rodziny złożeń mogą być stosowane w modelach zawierających synchroniczne lub uporządkowane elementy. Na rysunku 1 widać zbiór części z synchronicznymi elementami, które są używane w połączeniu z branżowymi aplikacjami złożenia.
Synchroniczne projektowanie złożeń ze wzajemnymi powiązaniami części
Synchroniczne modelowanie złożeń udostępnia obecnie pełne powiązania między częściami. Projektanci mogą wprowadzać sterowanie jednej części przez drugą jeszcze przed procesem modelowania, w trakcie lub po jego zakończeniu. Nawet zaimportowane części mogą sterować inne podzespoły lub być przez nie sterowane bez konieczności wstępnego planowania projektu lub ponownego modelowania. Nowe polecenie tworzenia relacji między częściami automatycznie wykrywa podobieństwo między synchronicznymi lub zaimportowanymi geometriami i tworzy wiążącą je relację. Przykładowo kilka otworów w płycie montażowej można automatycznie powiązać z ich odpowiednikami w gnieździe łożyska, dzięki czemu modyfikacja jednych spowoduje odwzorowanie tej zmiany na drugich (patrz rys. 2).
Zintegrowane środowisko modelowania części
Pakiet Solid Edge ST3 udostępnia obecnie zintegrowane środowisko projektowania, które pozwala użytkownikom dodawać uporządkowane elementy konstrukcyjne do synchronicznych projektów. W przypadku tworzenia modeli technologia synchroniczna stanowi podstawę projektowania i umożliwia użytkownikom dodawanie uporządkowanych operacji do etapów typu procesowego, np. odlewanie/obróbka skrawaniem lub nawet obróbka płaszczyzny w celu tworzenia stylizowanych projektów. Zmiany edycyjne elementów synchronicznych opierają się na synchronicznym rozwiązywaniu szybkich, elastycznych modyfikacji. Każdy dodany etap uporządkowany jest automatycznie aktualizowany.
Na rysunku 3 widać stożek modyfikowany za pomocą synchronicznej zmiany edycyjnej i uporządkowanych elementów, np. adaptacji płaszczyzny do nowego kształtu.
W przypadku pakietu Solid Edge ST3 pojedynczy plik może zawierać elementy synchroniczne i uporządkowane. Pozwala to projektantom stosować dotychczasowe metody, a przy tym z większą swobodą korzystać z elementów synchronicznych. Modele mogą obecnie zawierać elementy synchroniczne i uporządkowane, co pozwala projektantom na selektywne przekształcanie elementów uporządkowanych w synchroniczne. Dzięki temu zostają zachowane dotychczasowe procesy, ale w razie potrzeby można korzystać z dobrodziejstw technologii synchronicznej. Na rysunku 4, aby uprościć i przyspieszyć obracanie pionowych wsporników, elementy utworzone pierwotnie za pomocą uporządkowanych elementów można przekształcić w synchroniczne.
Przenoszenie wymiarów z rysunków 2D na modele 3D
Pakiet Solid Edge ST3 może pobierać wymiary produkcyjne zdefiniowane na rysunkach 2D i przekształcać je w podatne na edycjęwymiary sterujące 3D, umieszczone na powiązanych, zaimportowanych modelach 3D. Kluczowe wymiary produkcyjne, np. ogólna wysokość, pozostają wymiarami sterującymi, co nie dotyczy wymiarów modelu pośredniego ani wymiarów ze szkicu. Polecenie utworzenia modelu 3D powoduje przeniesienie wymiarów z rzutów rysunku (np. prostopadłego, pomocniczego i szczegółowego) na model 3D. Nowo dodane wymiary są gotowe do edycji, a założenia geometryczne ?utracone? w translacji zostają odzyskane dzięki regułom Live Rules, zachowującym założenia projektowe.
Symulacja inżynierska dla szerszego grona użytkowników
Nowe możliwości programu Solid Edge Simulation pozwalają projektantom na sprawdzanie większej liczby scenariuszy, ograniczając potrzebę fizycznego prototypowania. Zapewniają one również wcześniejsze uzyskiwanie wyników i skracanie czasu opracowywania wyrobów (rysunek 5).
Polepszenie definiowania analizy
W pakiecie ST3 program Solid Edge Simulation zawiera dodatkowe ograniczenia i obciążenia, aby symulować więcej scenariuszy projektowych. Nowe możliwości ułatwiają stosowanie obciążeń momentem obrotowym, obciążeń łożysk, połączeń śrubowych i ograniczeń niestandardowych. W przypadku projektów synchronicznych dostępne jest upraszczanie modelu bez zmniejszania dokładności.
Korekty projektu można obecnie wprowadzać w szybki, elastyczny sposób z użyciem technologii synchronicznej. Wymiary sterujące można stosować do modelu 3D lub w obrębie przekrojów 2D ?na żywo?, podczas gdy reguły Live Rules utrzymują założenia projektowe.
Do innych udoskonaleń należy poprawione wyświetlanie efektów obróbki końcowej z płaszczyznami obcinania. Umożliwia to projektantom sprawdzenie, co stanie się ?wewnątrz? modelu. W celu automatyzacji typowych zadań symulacyjnych dostępna jest obecnie pełna obsługa interfejsu API. Usprawniono również sporządzanie raportów dotyczących symulacji, dzięki czemu można je obecnie zapisywać w formatach dokumentów doc/docx i PDF.
Projektowanie złożeń
Można obecnie ustalać numery elementów podzespołów na poziomie złożenia oraz automatycznie zapełniać listy części podczas tworzenia rysunków. Numery elementów można określać na wczesnym etapie procesu projektowania. Pozwala to projektantom na lepsze identyfikowanie kluczowych podzespołów na rysunkach. Łącza między częściami są teraz wyświetlane w zestawieniu części złożenia, umożliwiając szybkie poznanie relacji między częściami, nawet jeśli pliki są otwierane poza kontekstem. Można też zamrażać i odmrażać łącza między częściami, aby sprawdzać różne koncepcje projektowe.
Konfiguracje wyświetlania złożeń są obecnie sterowane za pomocą tabel, a konfiguracje złożeń są dostępne w środowiskach części lub elementów blaszanych.
Modelowanie części
Na potrzeby użytkowników modelowania synchronicznego obsługiwana jest obecnie rodzina części. Projektanci mogą określać zastępowanie elementów dla reguł Live Rules, wartości wymiarów i relacji między modelami 3D.
Ponadto nowa opcja w regułach Live Rules zapewnia blokowanie geometrii do podstawowych płaszczyzn odniesienia, utrzymując płaskie płaszczyzny współpłaszczyznowo z podstawowymi płaszczyznami i walcami, a stożki ? współosiowo z podstawowymi osiami. Dostępne jest nowe polecenie przesuwania krawędzi na płaszczyźnie, które pomaga użytkownikom w podziale powierzchni lub tworzeniu stycznych linii wstrzymujących do zaawansowanego zaokrąglania.
W Solid Edge ST3 dostępne są dla projektantów części blaszanych nowe opcje zamkniętych narożników, m.in. U, V, kwadrat i kątownik, które pozwalają użytkownikom na tworzenie narożników niemal dowolnego typu. Gdy projektanci muszą umieścić napis na modelu z blachy, mogą skorzystać z nowego polecenia wytrawiania. Pozwala ono zapisywać na płaszczyznach numery części lub instrukcje. Wytrawiony napis zostanieprzekształcony na format DXF jako czcionka przymocowywana i umieszczony na osobnej warstwie w celu łatwej identyfikacji przez oprogramowanie produkcyjne.
Wymiary PMI
Można obecnie bezpośrednio edytować wartość wymiarów informacji o produkcji (Product Manufacturing Information ? PMI) podczas ich umieszczania oraz blokować te wartości w celu przyspieszenia przepływu pracy. Wymiary te można umieszczać na punktach sylwetki, punktach stycznych i wirtualnych wierzchołkach oraz stosować do sterowania geometrią, zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad kształtami i rozmiarami modelu.
Aplikacje złożeń
Konstrukcje ramowe pozwalają obecnie na użycie dowolnego punktu kluczowego w celu umiejscowienia przekrojów. Szkice można obracać lub odwracać na drugą stronę. Elementy ramy można teraz przekształcać we wzorce. Dostępna jest nowa opcja sterowania sposobem łączenia powierzchni ram stycznych i współosiowych. Projektanci przewodów rurowych mogą obecnie ustalać pochylenie rury w celu zdefiniowania niewielkiego wzniosu lub spadku w instalacjach ściekowych lub parowych. Łączniki rur można obracać graficznie podczas umieszczania lub edytowania, zapewniając użytkownikom pełną swobodę określania kierunku ustawienia zaworów, kołnierzy i innych podzespołów.
Liczne udoskonalenia wprowadzono w elementach konstrukcyjnych dotyczących połączeń spawanych. Spoina umieszczana na ostrych narożnikach, np. przejście i szew, tworzy obecnie gładsze, bardziej realistyczne zgrubienie wokół tych krawędzi.
Rysunki
Sporządzanie dokumentacji obejmuje wiele nowych udoskonaleń. Projektanci mogą modyfikować wykazy materiałów w celu podawania w pełni rozwiniętej lub zwiniętej listy części, a kolejność można dopasować do struktury złożenia. Kolumny można sumować w celu ukazania ciężarów złożeń lub innych kluczowych podsumowań.
Dostępne są teraz rzuty perspektywiczne, pozwalające projektantom na tworzenie atrakcyjniejszych wizualnie rzutów izometrycznych. Aby umożliwić szybkie podawanie odległości, średnicy lub kąta, dodano pomiary w 2D. Ta nowa opcja będzie również dostępna w bezpłatnym programie Solid Edge 2D Drafting.
Łatwość obsługi
Zwiększanie łatwości obsługi wersji Solid Edge ST3 zostało znacznie ulepszone. Pasek wstęgi poleceń można obecnie dostosowywać, co pozwala użytkownikom na wskazywanie miejsc dla najbardziej przydatnych poleceń. Nowe, łatwe w dostosowywaniu menu radialne zapewnia szybki dostęp do najczęściej używanych poleceń.
Zestawienie części może być teraz wyświetlane w trybie przezroczystości, uwalniając użytkowników systemu Windows 7 od konieczności dodatkowego włączania tego efektu. Użytkownicy technologii synchronicznej zyskali obecnie szybki dostęp do opcji udostępnianych przez reguły Live Rules dzięki nowemu widokowi nałożonemu, który pojawia się na ekranie z efektem przezroczystości, gdy tylko wprowadzana jest synchroniczna zmiana edycyjna.
Realizacja postulatów klientów
Pakiet Solid Edge ST3 cechuje się większą wszechstronnością i niezawodnością dzięki wprowadzeniu w nim tysięcy udoskonaleń proponowanych przez klientów, dotyczących wszystkich obszarów, m.in. modelowania, elementów konstrukcyjnych, szkicowania i łatwości obsługi.
Pełna informacja nt. oprogramowania Solid Edge ST3 znajduje się na stronie www.siemens.com/plm/st3
CE