Chmura chmurze nierówna

    Jolanta Uździcka, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Sinersio Polska:
    Oferując rozwiązania chmury obliczeniowej w Polsce, widzimy postawy zachowawcze i obawy firm. Są one zazwyczaj wynikiem złych doświadczeń, braku jakichkolwiek doświadczeń oraz braku dostatecznych informacji na temat danego zagadnienia. Gdy nie mamy informacji, nie rozumiemy zagadnienia. Gdy zaś nie rozumiemy, to nie mamy zaufania. Jeśli dysponujemy informacjami dostarczanymi w sposób wybiórczy, które nie są wynikiem szczegółowej analizy, wówczas również podchodzimy do tematu z dużą rezerwą. Czy te postawy są uzasadnione? To zależy. Nie są, gdy nie zadamy sobie trudu, aby zagadnienie rozpoznać. Są, gdy mamy złe doświadczenia. 
    Postawy zachowawcze mają przedsiębiorstwa właśnie po złych doświadczeniach, które głównie były wynikiem błędnych założeń, takich jak np. kierowanie się przy wyborze wyłącznie niską ceną, z pominięciem kwestii jakościowych dotyczących realizacji usługi. Stąd późniejsze rozczarowanie, ponieważ niska cena przecież z czegoś wynika. Chmura chmurze nierówna. Poszukiwanie takich rozwiązań wymaga porównania różnych parametrów i przede wszystkim ustalenia, co jest dla firmy kluczowe, jakie kryteria musi spełnić dostawca i rozwiązanie, które oferuje. Natomiast obawy mają przede wszystkim te firmy, które nigdynie korzystały z rozwiązań chmurowych.