Beckhoff – Terminal pomiarowy EL3413 do monitoringu i analizy sieci

Wejścia napięciowe nowego EL3413 są zoptymalizowane pod kątem nowoczesnych zastosowań, takich jak wytwarzanie energii odnawialnej. Elektrycznie izolowane wejścia prądowe pozwalają na użycie wszystkich typowych uziemionych obwodów transformujących prąd. Ponadto EL3413 umożliwia prostą diagnozę stanu sieci za pomocą zintegrowanych układów analizy harmonicznej.

Zaciski wejściowe miernika mocy EL3413 EtherCAT, wytrzymujące napięcie do 690 V, zostały zaprojektowane z myślą o bezpośrednim monitorowaniu generatorów wysokiej mocy, używanych np. w elektrowniach wiatrowych. Wysokie napięcia są mierzone za pośrednictwem transformatorów napięcia. Elektrycznie izolowane zaciski prądowe pozwalają używać terminali we wszystkich obwodach wykorzystujących uziemione transformatory prądu (konfiguracje 2- i 3-transformatorowe o połączeniach typu gwiazda lub trójkąt).

Również prosta analiza sieci jest możliwa dzięki EL3413. Z pomocą zintegrowanego analizatora widma można dokonać pomiarów aż do 21. harmonicznej. Podobnie jak wszystkie dane pomiarowe terminala, zawartość harmonicznych może być odczytana jako dane procesu i przetworzona przez kontroler wyższego poziomu.

www.beckhoff.pl/EL3413