Beckhoff – Modułowy system serwo

Seria serwowzmacniaczy AX2500 firmy Beckhoff stanowi realizację koncepcji modułowej budowy napędów.Wzmacniacze AX2500 są w pełni programowo kompatybilne z istniejącą rodziną AX2000. Łączą w sobie dużą gęstość upakowania elementów z możliwością prostej rozbudowy do 8 modułów (obsługa 8 osi).

Dzięki wydajnej platformie sprzętowej i pakietowi oprogramowania TwiCAT, wyposażonego w rozbudowane funkcje typu ,,motion control?, systemy napędowe firmy Beckhoff nadają się znakomicie do sterowania układami jedno- i wieloosiowymi o wysokiej dynamice. Poszerzenie rodziny serwonapędów o AX2500 daje większą elastyczność w doborze urządzeń napędowych, zwłaszcza gdy dysponujemy niewielką ilością miejsca. Moduł jednostki bazowej ,,master? zawiera zasilacz, filtr sieciowy, moduł hamowania dynamicznego oraz jeden moduł wyjściowy. Moduł ,,master? może pracować jako niezależne urządzenie lub można podłączyć do niego w prosty sposób do 7 dodatkowych modułów wyjściowych poprzez szynę DC. Programowanie niezależne każdego z modułów wyjściowych odbywa się poprzez jednostkę bazową. Tym samym rodzina AX2500 stanowi kompaktowy, optymalny cenowo i technicznie wybór dla układów serwo małych i średnich mocy.

www.beckhoff.pl