Metronic – Nowy konwerter CONV485USB

Firma METRONIC INSTRUMENTS wprowadziła do swojej oferty nowy konwerter sygnałów RS-485 na USB. Coraz większa popularność uniwersalnego portu szeregowego USB sprawia, że producenci sprzętu komputerowego coraz mniej uwagi zwracają na opracowany w latach sześćdziesiątych port szeregowy RS-232. Większość komputerów przenośnych i coraz częściej komputerów stacjonarnych nie posiada już tego portu. Nowy konwerter umożliwia podłączenie do portu USB urządzeń wyposażonych w popularny w przemyśle standard RS-485. Dołączone sterowniki pozwalają na wykorzystanie istniejącego oprogramowania używającego portów szeregowych COM. Konwerter przeznaczony jest głównie do zastosowań serwisowych.

www.metronic.com.pl