Banner Engineering – System komunikacji SureCross DX70

SureCross DX70 to system kompaktowych stacji zdalnych I/O, które umożliwiają dwukierunkową, bezprzewodową komunikację radiową 2,4 GHz w topologii 1:1 z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi. Stacje wyposażone są we wzmocnioną obudowę (IP67). W każdym gatewayu i nodzie dostępne są cztery dwustanowe (tranzystorowe) i dwa analogowe (0?20 mA) We/Wy. System wykorzystuje protokół Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) oraz technologię Time Division Multiple Access (TDMA). Możliwe jest ustalenie sygnału alarmowego informującego o zerwaniu komunikacji. SureCross DX70 przeznaczony jest m.in. do aplikacji automatyzacji procesów, jak również produkcji lub montażu, kontroli farm hodowlanych, zdalnego zarządzania poziomem napełnienia zbiorników oraz zarządzania zasobami wodnymi (np. w oczyszczalniach ścieków). Pozostałe zastosowania obejmują szeroko pojętą robotykę, monitoring urządzeń, przesyłanie sygnałów z ruchomych części maszyn (np. stoły obrotowe) i in. Banner Engineering jest reprezentowane w Polsce przez Turck.

www.turck.pl