Automation Studio 4

  Automation Studio jest najbardziej użytecznym programem do tworzenia automatyki maszyn i systemów. Dzięki zrównoważonemu i wydajnemu podejściu do tworzenia oprogramowania, umożliwia ono podniesienie jakości, ograniczenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek, nawet w obliczu stale wzrastającego poziomu skomplikowania produktów.
  ###NEWS_VIDEO_1###
  Klienci oczekują ciągłego wzrostu funkcjonalności, przy zachowaniu tego samego poziomu cenowego. Rynek wymaga najwyższej jakości, przy zachowaniu długiego czasu używalności i niskich kosztów eksploatacji i serwisowania. Jedynym sposobem dla branży automatyki, by spełnić te wymagania i zapewnić faktyczną wartość dodaną jest zwiększanie funkcjonalności maszyn i systemów. Zwiększenie czasu potrzebnego na planowanie, projektowanie i budowę nowych produktów nie jest rozwiązaniem, ponieważ ostra konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do natychmiastowego uzyskania przewagi technologicznej .
  Nowa droga ku sukcesowi
  Programowanie równoległe to jeden z kluczy do szybkiego tworzenia aplikacji. Umożliwia ono rozpoczęcie opracowywania oprogramowania już w momencie określenia specyfikacji, równocześnie i w miarę opracowywania podzespołów mechanicznych i elektrycznych. Oznacza to również, że nad poszczególnymi aspektami całego rozwiązania programistycznego pracuje naraz kilku programistów.
  Kolejnym kluczem do osiągnięcia ambitnych celów rozwojowych jest możliwość ponownego wykorzystania elementów programistycznych, już sprawdzonych w praktyce – zarówno modułów opracowanych samodzielnie, jak i wcześniej zaprogramowanych funkcji technologicznych. Przekłada się to na oszczędność czasu i wysiłku, jaki inaczej trzeba by było włożyć w programowanie, testowanie i certyfikację.

  Jako jedno narzędzie do programowania maszyn i systemów, Automation Studio 4, dostarcza niespotykaną wcześniej liczbę niezwykle zaawansowanych funkcji wspierających rozwój produktu na każdym etapie i w każdym aspekcie. Korzystający z niego deweloperzy oprogramowania mogą zapanować nad rosnącym poziomem skomplikowania systemów mechatronicznych – szybko, wydajnie i bez narażania jakości na szwank.

  ·        Więcej informacji na stronie http://www.br-automation.com/pl/produkty/software/