ASTOR sp. z o.o.- Wonderware InTouch 9.5 Nowa wersja popularnego oprogramowania SCADA/HMI

Wonderware InTouch 9.5 Nowa wersja popularnego oprogramowania SCADA/HMI
Firma ASTOR wprowadziła na rynek najnowszą wersję oprogramowania Wonderware InTouch 9.5, służącego do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych (ang. SCADA/HMI).
Nowa wersja wyposażona jest m.in. w: automat do szybkiego tworzenia aplikacji wielojęzycznych, interfejs zgodny z Windows XP, unowocześnienia edytora grafiki i skryptów oraz automaty do konfiguracji rezerwacji komunikacji. Zawiera ona także szereg udogodnień w zakresie środowiska projektowego, udogodnień ułatwiających i przyspieszających tworzenie aplikacji.
W wersji 9.5 wprowadzone zostały także dodatkowe opcje: w zakresie połączeń animacyjnych, możliwość szyfrowania haseł podnoszącą bezpieczeństwo systemu, nowe kontrolki ActiveX (służące m.in. do wyświetlania stanu wszystkich alarmów w postaci przejrzystej struktury drzewa i przedstawiania informacji o alarmach w postaci wykresu Pareto) oraz nowe funkcje skryptowe, obejmujące m.in. funkcję do reinicjalizacji wybranych kanałów komunikacyjnych w sytuacjach awaryjnych.
Środowisko projektowe wzbogacone zostało o nowy pasek narzędziowy, który umożliwia powiększanie obszaru projektowanej aplikacji.
Wonderware InTouch 9.5, jako komponent pakietu FactorySuite A2, bazuje na technologii ArchestrA, radykalnie upraszczającej tworzenie i obsługę informatycznych systemów zarządzania produkcją oraz umożliwiającej integrację nowych aplikacji z systemami wcześniej wdrożonymi.
Na świecie działa obecnie ponad 180 000 aplikacji oprogramowania InTouch.
www.astor.com.pl