ASTOR pomaga zdobyć pieniądze z Unii Europejskiej

W latach 2007 – 2013 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej pomoc wynoszącą ponad 67 mld EUR, co daje rocznie ok. 9.5 mld EUR. Jest to trzykrotnie więcej niż było do wykorzystania w latach 2004-2006, kiedy to średnioroczna kwota pomocy wynosiła 2.7 mld EUR. Realizując wszystkie założenia programu unijnego można otrzymać zwrot do 70% poniesionych kosztów.

Unia Europejska stwarza ogromną szansę dla rozwoju polskiej gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności i ochrony środowiska. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, będzie pierwszym z krajowych programów. Planowane zakończenie negocjacji przewidywane jest na lipiec b.r. co zwiastuje szybkie wdrożenie programu oraz natychmiastową konieczność podjęcia przygotowań do ubiegania się o dotację.

Jednym ze sposobów pozyskania dotacji jest inwestycja w nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki i informatyki. Firma ASTOR poleca wykorzystanie systemów transmisji bezprzewodowej Satel, systemów sterowania GE Fanuc, systemów informatycznych dla przemysłu Wonderware, robotów przemysłowych Fanuc Robotics oraz innych produktów z oferty firmy.

?Informujemy firmy produkcyjne, aby przygotowań do pozyskiwania funduszy na inwestycje w nowoczesne technologie do automatyzacji produkcji nie zostawiali na później, lecz rozpoczęli je już teraz.? ? mówi Wojciech Kmiecik, Dyrektor ds. Marketingu i PR firmy ASTOR ? ?Dzięki temu będą mogli spokojnie zgromadzić wszelkie niezbędne informacje i dokumenty oraz być pierwszymi, których wnioski zostaną rozpatrzone. Wspólnie z naszym partnerem, A1 Europe opracowaliśmy specjalny poradnik, który to zadanie ma ułatwić."

Aby ułatwić swoim Klientom otrzymanie wysokich, bezzwrotnych dotacji, ASTOR podpisał umowę z firmą konsultingową A1 Europe Sp. z o.o., oferującą kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, a specjalizującą się w dużych inwestycjach, powyżej 500 tys. PLN. Konsultanci firmy A1 Europe bezpłatnie oceniają szanse oraz dostępne możliwości uzyskania dotacji UE na planowaną inwestycję. A1 Europe służy radą i doświadczeniem na wszystkich etapach pozyskiwania funduszy: od doboru funduszy pod kątem planowanej inwestycji i możliwości finansowych Klienta, przez przygotowanie i złożenie wniosku, sporządzenie raportów technicznych i finansowych, aż po konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje.

?Pieniędzy do zdobycia jest trzykrotnie więcej, jednak specjalistów obsługujących wnioskodawców nie przybywa: doradców bankowych ds. kredytów, księgowych przygotowujących studia wykonalności i biznesplany, konsultantów ds. funduszy europejskich specjalizujących się w sporządzaniu wniosków o dotacje, urzędników oceniających projekty oraz innych osób trwale wpisanych w cały proces ubiegania się o dotację oraz jej rozliczenia.? ? wyjaśnia Przemysław Jan Sulich, prezes firmy A1 Europe Sp. z o.o. Często także w większości przedsiębiorstw wnioskujących o dofinansowanie brakuje osób, które mogłyby zająć się przygotowaniem szczegółowego wniosku i pozostałych dokumentów, bez negatywnego wpływu na kondycję organizacyjną przedsiębiorstwa i uszczerbku na jakości dokumentów aplikacyjnych.

Aby otrzymać wysoką punktację w konkursie dotacyjnym i otrzymać dofinansowanie warto planować inwestycje wysoko innowacyjne. Konsultant ds. Funduszy Europejskich pracujący w firmie A1 Europe ? Michał Mynarski ? mówi, że to właśnie rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa jest celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jednego z sześciu krajowych PO, na który przeznaczono prawie 9 mld EUR. Pan Mynarski podkreśla, iż Program ten jest jak najbardziej odpowiedni w zakresie finansowania dużych projektów zudziałem nowych technologii, takich jak nowoczesne systemy sterowania GE FANUC, czy systemy informatyczne WONDERWARE wspierające procesy produkcyjne, których dostawcą jest specjalista w dziedzinie robotyki i automatyki ? firma ASTOR.

Zdaniem Doroty Czech, Starszego Konsultanta ds. Funduszy Europejskich z A1 Europe, nadszedł właśnie odpowiedni czas na podjęcie działań zmierzających do pozyskania dotacji. ?Błędne jest przeświadczenie, że wystarczą kilkudniowe przygotowania po ogłoszeniu wytycznych poszczególnych programów; wtedy te przygotowania powinny być już zakończone i powinien trwać proces weryfikacji dokumentacji wnioskodawcy dokonywany przez niego samego lub firmę doradczą. Wiele działań przygotowawczych możemy rozpocząć już dziś? ? twierdzi Dorota Czech zajmująca się funduszami europejskimi od 10 lat. ?Pierwszy krok zrób już teraz, a wyprzedzisz konkurencję? ? radzi.

* * *

Przewodnik po funduszach UE można zamówić na stronie www.astor.com.pl w dziale ?Szkolenia i usługi ? Finansowanie inwestycji z dotacji UE?,