Asix – odpowiedź na potrzeby naszych czasów

„Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”

Ten podtytuł, zaczerpnięty z Petera Druckera, mówi wszystko – pomiar jest podstawą zarządzania, bo zarządzanie to działania i ocena ich skutków. Ocena, to stała konfrontacja wiedzy o stanie procesu. Pomiary tę wiedzę dostarczają.

Asix Energy

Zarządzanie mediami energetycznymi stało się w obecnych czasach szczególnie istotne nie tylko z przyczyn ekonomicznych. Przy rosnącej świadomości klientów dochodzą względy inne, niż ekonomiczne: teraz producenci zabiegają o względy klientów przez wizerunek „pro eko”. Oszczędzanie stało się więc „trendy”.

Pomocą w pomiarach i analizie zużycia mediów są systemy EMS (Energy Management System), oferujące wbudowane narzędzia analityczne, raportowe i inne. Na uwagę zasługują te uniwersalne, niezwiązane z konkretnym producentem urządzeń pomiarowych, pobierające pomiary z różnych źródeł, używające bogatej palety drajwerów komunikacyjnych. Takim systemem jest Asix Energy, system oparty o sprawdzone od 30 lat oprogramowanie klasy SCADA. Stały rozwój oprogramowania i odpowiadanie na zapotrzebowanie rynku zachęciło firmę ASKOM do zbudowania tego narzędzia. Nie ukrywamy, że stało się to również pod naciskiem naszych klientów, którzy dyktowali nam swoje potrzeby i określali, jakie narzędzia analityczne należy w Asix Energy zawrzeć.

Dostosowanie do potrzeb operatora

Pomiary dostępne są w ustrukturyzowanych listach („drzewkach”), jednak dajemy możliwość dynamicznego budowania własnych hierarchii, ułatwiając użytkownikowi poszukiwania wskazanych pomiarów. Podobnie jest z samymi pomiarami – gdy istnieje potrzeba zdefiniowania wartości przeliczonych, zbudowanych z kilku pomiarów, to można tego dokonać on-line bez pomocy projektantów aplikacji. Takie wirtualne pomiary będą równorzędne z tymi pobranymi z systemów pomiarowych, również w raportach i analizach.

Czasem jednak istnieje konieczność włączenia do aplikacji nowych pomiarów. W zasadzie sprawa sprowadza się do odpowiedniego zdefiniowania zmiennych w Excelu, kilku kliknięć i przeładowania aplikacji – wszystkie narzędzia „widzą” nowe pomiary, które są od razu prezentowane w standardowy sposób. Raporty nie wymagają przebudowania – po zgromadzeniu odpowiednich archiwów nowe pomiary mogą znaleźć się na wykresach, w tabelkach, w raportach.

Narzędzia analityczne

Aplikacja Asix Energy oferuje szereg narzędzi, potrzebnych do zapanowania nad mediami ale i do rozliczania mediów z własnymi klientami. Firmy często wynajmują część swoich zasobów innym podmiotom, stając się dla nich dostawcami różnych mediów: wody, pary czy nawet energii elektrycznej. Nasza aplikacja pozwala, po spełnieniu wymogów formalnych co do narzędzi pomiarowych, na wyliczanie kosztów energii według swobodnie kształtowanych, zmiennych w czasie taryf. Te taryfy mogą być też używane do symulacji tak, by znaleźć optymalną taryfę dla specyficznego profilu poboru medium.

Jako najczęściej wykorzystywane należy wymienić możliwości uszeregowania odbiorów energii według poborów, porównanie pomiarów wskazanego medium w dwóch planach czasowych lub porównanie dwóch pomiarów. Te narzędzia dają nieocenioną wiedzę w planowaniu działań optymalizacyjnych, modernizacji urządzeń i procesów wytwórczych.

Asix OEE – panowanie nad produkcją

W pewnym sensie bliźniaczą do Asix Energy jest aplikacji Asix OEE, wyliczająca w czasie bieżącym współczynniki efektywności wykorzystania maszyn. Ta aplikacja również jest budowana automatycznie, więc jej rozbudowa jest prosta, jednak przeznaczeniem jej jest ocenianie maszyn i linii produkcyjnych pod kątem efektywności i niezawodności. Pozwala na wyliczanie współczynników wydajnościowych (KPI) lub innych, zdefiniowanych przez klienta, ale w odróżnieniu od systemów wyższego poziomu robi to na bieżąco. Te współczynniki mogą być wyświetlane na ekranach na halach produkcyjnych, mogą też być użyte w dalszych analizach. Standardowe narzędzia pozwalają na klasyfikację przestojów (automatycznie i ręcznie), analizy Pareto przyczyn przestojów w dziedzinie czasu i liczby przestojów i wiele innych. To nieocenione narzędzie do optymalnej alokacji zadań produkcyjnych na różnych liniach wytwórczych.

Wbudowany system raportowania, mimo, iż bogaty we wzorce raportów, może być rozbudowany o nowe definicje, zgodne z wymaganiami klienta.

Śledzenie produktu i recepturowanie

W niektórych branżach, w szczególności w farmacji czy przemyśle motoryzacyjnym, wymagane jest śledzenie produktu z dużą dokładnością: do pojedynczej sztuki, partii, szarży. Zadanie to w Asixie wykonuje moduł AsBase, który zapewnia również funkcje recepturowania. Śledzenie pozwala na tworzenie paszportów wyrobów, które umożliwiają odtworzenie pełnej historii wytwarzania, recepturowanie zapewnia powtarzalność jakości wyrobów. Paszport wyrobu daje możliwość wykazania, że proces produkcji przebiegał poprawnie, a wady produktu wynikają np. z warunków przechowywania lub transportu. To zabezpieczenie dla producenta i gwarancja, że błędy w produkcji będą usuwane. Przewiduje się, że śledzenie produktu w celu dokumentowania jego historii wytwarzania obejmie kolejne branże i będzie to z korzyścią dla wszystkich.

Systemy śledzenia produkcji i recepturowania, to funkcje wbudowanego modułu AsBase, dostępnego w każdej licencji.

Kohabitacja systemów

Modne ostatnio słowo odnosi się również do techniki, w szczególności do wspólnego działania kilku aplikacji w jednym komputerze. W przypadku Asixa, to aplikacje Energy, Asix OEE i AsBase. Połączenie sił i możliwości tych systemów w harmonijnej współpracy przynosi nową wartość, jaką jest ułatwienie optymalnego planowania produkcji: wiedza o wydajności poszczególnych maszyn i linii produkcyjnych w połączeniu wiedzy o ich energochłonności na jednostkę produktu, to podstawa dla planowania procesu wytwórczego, obwarowanego różnymi ograniczeniami: czasowymi, energetycznymi, ludzkimi. Dodatkowo analiza historii produktów z założoną dokładnością pozwala panować nad jakością, która musi być dostatecznie wysoka, aczkolwiek nie zawsze wyśrubowana.

Teoretycznie wszystkie funkcje omawianych systemów można znaleźć w oprogramowaniu innych producentów, lecz tu wszystko jest od jednego autora. Ba! Jest jedną aplikacją! To ułatwienie w przepływie danych i spójnego ich przetwarzania, to brak barier komunikacyjnych.

Do pełnego obrazu sytuacji brakuje jeszcze jednego: Asix posiada duże możliwości integracji z oprogramowaniem dzięki wbudowanym standardowym interfejsom: OPC, OPC UA, OLE, .Net. Dzięki temu wyniki obliczeń z Asix Energy, Asix OEE i AsBase mogą być łatwo przekazane do innych aplikacji, takich jak APS, CMMS, MES/MOM czy ERP.

Polski wyrób na polskim rynku

Na koniec trzeba przypomnieć, że Asix, to produkt spółki ASKOM, która jest całkowicie polskim przedsiębiorstwem. Przekłada się to min. na wsparcie techniczne w języku polskim, na umiarkowane ceny. Polityka firmy zakłada dodatkowo zapewnienie kompatybilności starszych projektów z nowszym oprogramowaniem, co eliminuje problemy z konwersją projektów przy zmianie wersji oprogramowania. Trzeba tu przytoczyć fakt, że najstarsza aplikacja z 1994 roku pracuje do dziś, sukcesywnie przenoszona do nowszych wersji oprogramowania, które z czasem przeniosło się z systemu MS DOS do MS Windows. To 30 lat pracy projektu (pomijamy tu konieczne modyfikacje i rozszerzenia)! Czy można wskazać inny taki przypadek?