Asix?.Evo ? system SCADA na każdy czas

Na horyzoncie widać ołowiane chmury okresu postpandemicznego. Nadeszły ciężkie czasy i trzeba się do nich przystosować. Firma ASKOM ma do tego narzędzia w postaci pełnokrwistego systemu klasy SCADA, bijącego konkurencję stosunkiem jakości i funkcjonalności do ceny.

Asix?.Evo jest rozwijany przez praktyków od ponad 25 lat, co oznacza dobre dopasowanie zarówno do potrzeb klientów, jak i wygodę stosowania i wydajność dla projektantów aplikacji. Długa obecność systemu na rynku przekłada się na szeroką paletę drajwerów komunikacyjnych (ok. 130), obejmującą zarówno popularne standardy jak i najnowsze rozwiązania (MQTT, OPC UA, REST?). Asix? zaopatrzony jest w unikatowy system archiwizacji z kompresją danych w locie, co przekłada się na objętościowo małe archiwa i krótkie czasy dostępu do żądanych danych archiwalnych oraz sprawne wykonywanie funkcji historiana. Wbudowane narzędzia do edycji aplikacji, raportowania i recepturowania dopełniają obrazu platformy, na której pracują narzędzia do specjalnych poruczeń.

Asix Energy i Asix OEE, to automatycznie generowane aplikacje do monitorowania mediów energetycznych i kalkulacji współczynników wydajnościowych (KPI). Asix Energy jest dedykowany do bieżącej gospodarki mediami oraz do ułatwienia i przyspieszenia procesu audytu energetycznego ? kilka kliknięć wystarczy, by sięgnąć po żądane dane. Asix OEE ocenia efektywność maszyn i linii produkcyjnych. W połączeniu z Asix Energy oraz AsService (kontrola czasów pracy urządzeń, zliczania za- i wyłączeń, awarii etc.) daje nam instrumenty do optymalizacji strategii produkcyjnych. Optymalizacji pod względem kosztów, prędkości i wydajności produkcji. Do tego moduł kontroli emisji Asix Emisja, który uwzględni koszty korzystania ze środowiska według obowiązujących stawek i według standardowych regulacji prawnych. Wszystkie dane można zawrzeć w indywidualnie skrojonych raportach, obejmujących przesłanki i dane wynikowe. Użycie MS SQL Reporting Services ułatwia udostępnianie danych z raportów standardowym narzędziom analitycznym.

Jeśli sądzicie, że Asix?.Evo, to narzędzie tylko do małych tematów, to jesteście w błędzie! Pracujące już centralne systemy CDAS, obejmujące kilka dużych zakładów w koncernie, zadają kłam tej tezie. Asix?.Evo jest po prostu łatwo skalowalny ? od aplikacji dla jednej maszyny do systemu dla całego koncernu, od 32 do 232 zmiennych. To efekt dogłębnej analizy potrzeb przemysłu.

Asix?.Evo nie zamyka się w ścianach nastawni przemysłowych ? realizacja standardu GIS pozwala na utworzenie schematów na mapach, we współrzędnych geograficznych oraz import ogólnie znanych standardów (pliki *.shp, MS SQL Geography). Ten typ aplikacji pozwala na połączenie w jednym klasycznych systemów inwentaryzacyjnych infrastruktury rozproszonej i pomiarów w czasie rzeczywistym ? to nowy krok do kontroli rozległych sieci dystrybucyjnych w czasie rzeczywistym ? kto jeszcze tak potrafi?

Wszystko to dostępne również na tablecie lub smartfonie!