Aparatura modułowa firmy NOARK Electric

Firma NOARK Electric posiada w swojej ofercie szeroką gamę aparatury modułowej przeznaczonej do zabezpieczenia instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej oraz przemyśle.

Podstawowym aparatem przeznaczonym do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć są wyłączniki nadprądowe. Najbardziej popularnymi wyłącznikami w ofercie jest seria Ex9BN (rys. 1) o znamionowej zdolności łączeniowej 6 kA, wg normy IEC/EN 60898. Wykonane są one dla typoszeregu prądowego od 1 A do 63 A, dostępne dla liczby biegunów od jednego do czterech. Podobne parametry posiada seria wyłączników nadprądowych Ex9BH, która różni się od poprzedniej większą znamionową zdolnością łączeniową – 10 kA. Ich dodatkową zaletą jest kolor dźwigni odpowiadający kolorom oczek we wkładach bezpiecznikowych. Aparaty te charakteryzuje zwarta, modułowa obudowa przykręcona na sześć nitów w pobliżu zacisków, które jednocześnie zwiększają wytrzymałość mechaniczną aparatu, osłony w miejscach dedykowanych do montażu akcesoriów oraz szczelne okienko odzwierciedlające stan położenia styków.

Kolejnym ważnym urządzeniem, które powinno znaleźć się w każdej prawidłowo wykonanej i funkcjonującej rozdzielnicy jest wyłącznik różnicowoprądowy, będący uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej (dla znamionowego prądu różnicowego wynoszącego 30 mA). Taką ochronę zapewniają wyłączniki różnicowoprądowe typu Ex9L (rys.2), przeznaczone do instalacji jedno i trójfazowych, o maksymalnej wartości prądu 100 A. Dostępne wersje są wykonane dla wartości znamionowego prądu różnicowego 10, 30, 100, 300 i 500 mA, dla typów AC, A, G, G+A, S oraz S+A. Uzupełnieniem oferty wyłączników różnicowoprądowych są elektroniczne bloki różnicowoprądowe Ex9LE, współpracujące z dobudowywanym do nich wyłącznikiem nadprądowym.

Trzecim podstawowym aparatem modułowym, w który należy wyposażać rozdzielnice są rozłączniki izolacyjne. Wszystkie serie rozłączników izolacyjnych firmy NOARK Electric zostały wykonane zgodnie z normą IEC/EN 60947-3, co umożliwia stosowanie ich w domowych instalacjach elektrycznych jako rozłączniki główne. Podstawową serią są rozłączniki izolacyjne Ex9I125 (rys. 3), do prądu o maksymalnej wartości 125 A, w wersji od jednego do czterech biegunów. Maksymalny przekrój przewodów, jaki można podłączyć do tego typu aparatów wynosi 50 mm2. W kolejnej serii rozłączników izolacyjnych Ex9BI, wykonanej do wartości prądu 63 A możliwe jest dobudowywanie akcesoriów tj. styki pomocnicze, styki pomocnicze zadziałania, wyzwalacze (wzrostowe, podnapięciowe i nadnapięciowe). Taki aparat wyposażony dodatkowo w wyzwalacz wzrostowy może pełnić funkcje przeciwpożarowego wyłącznika prądu w głównym torze zasilającym. Innowacyjnym rozwiązaniem jest rozłącznik izolacyjny z serii Ex9I40, wykonany jako aparat o szerokości jednego modułu, z możliwością podłączenia od jednego do czterech biegunów. Dzięki możliwości zablokowania go w pozycji wyłączonej zapewniona jest dodatkowa ochrona podczas pracy przy instalacji elektrycznej.

Poza wymienioną aparaturą dostępne są inne urządzenia, będące uzupełnieniem modułowego portfolio. Ograniczniki przepięć, przekaźniki i styczniki instalacyjne, lampki sygnalizacyjne, zegary sterujące, wyłączniki zmierzchowe i astronomiczne – to urządzenia zapewniające dodatkowe zabezpieczenie rozdzielnicy, sygnalizację działania aplikacji oraz umożliwiające sterowanie innymi obwodami.

Na wszystkie aparaty firma NOARK Electric udziela gwarancji na okres 5 lat. Karty katalogowe, instrukcje montażu, deklaracje zgodności dostępne są w języku polskim i przygotowane do pobrania ze strony internetowej.

Grzegorz Waligórski