ABB odegra kluczową rolę w nowym Konsorcjum Badań nad Siecią Inteligentną w Europie

  ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, poinformowała o swoim zaangażowaniu w projekt Grid4EU w rolikluczowego partnera. Grid4EU to nowatorskie konsorcjum 27 partnerów, którzy stawiają sobie za cel wspieranie działań skutkujących redukcją emisji CO2 poprzez poprawę efektywności oraz wdrażanie idei zarządzania popytem na energię (demand response) w elektrycznych sieciach dystrybucyjnych.
  Konsorcjum skupi się na demonstrowaniu na dużą skalę rozwiązań dla sieci dystrybucyjnych, które mogą zostać powielone i wdrożone gdziekolwiek w Europie w końcowej fazie realizacji projektu.
  ABB odegra kluczową rolę w Grid4EU, w skład którego wchodzi sześciu czołowych europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (zaopatrujących w sumie ponad 50% konsumentów energii elektrycznej w Europie), jak również detalicznych sprzedawców energii elektrycznej, wytwórców i organizacji badawczych. Konsorcjum będzie działać przez okres 51 miesięcy począwszy od 1 listopada 2011, kiedy to porozumienie zostało oficjalnie podpisane przez Komisję Europejską.
  Program Grid4EU ma kierować rozwojem wydajnych rozwiązań w obszarze nadzoru i sterowania w tych częściach sieci dystrybucyjnej, które wcześniej nie posiadały tego typu rozwiązań. Tak daleko idące możliwości w zakresie zarządzania są kluczowe dla bezpiecznej integracji rozproszonych źródeł energii odnawialnej, umożliwiając redukcję CO2 przy zachowaniu niezawodności sieci.
  Program będzie również pomagał w dynamicznym zarządzaniu podażą i popytem na energię elektryczną, dalszym wsparciu dla integracji źródeł energii odnawialnej oraz umożliwianiu konsumentom przyjęcia roli aktywnego uczestnika w sieci.
  Częścią projektu Grid4EU jest sześć pokazowych sieci inteligentnych, tworzonych na dużą skalę w sześciu różnych krajach. ABB będzie uczestniczyć w pracach w trzech z sześciu projektów – razem z firmami RWE w Niemczech, Vattenfall w Szwecji oraz CEZ w Czechach.
  -ABB posiada znaczące doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla automatyki sieci dystrybucyjnych. Te technologie poprawiają elastyczność oraz pomagają w utrzymaniu stabilności – powiedział John Finney, dyrektor jednostki Zarządzania Produktem dla biznesu Zarządzanie Siecią. -Ten program pozwoli na zademonstrowanie naszych możliwości w zakresie dostarczania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie sieci dystrybucyjnych przyszłości.
  ABB podpisała kilka porozumień o współpracy z kluczowymi firmami przemysłu energetycznego na projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych. ABB obecnie pracuje nad projektami we wszystkich regionach świata, spełniając najróżniejsze wymagania i badając wszystkie aspektu sieci inteligentnych, począwszy od e-mobility i magazynowania energii po zarządzanie siecią, pomiary i komunikację, automatykę dystrybucyjną oraz systemy automatyki domowej.