40 mld euro dla wodociągów i kanalizacji

XIII Międzynarodowe Targi ?WOD-KAN? 2005
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji ?WOD-KAN? 2005 odbyły się w Bydgoszczy w dniach 18-20 maja. Była to pod wieloma względami rekordowa impreza. Jak powiedziała Dorota Jakuta: ? Magiczna trzynastka okazała się dla organizatorów liczbą szczęśliwą (wzrost liczby wystawców z 248 z 2004 r. do 307 i liczby zwiedzających z 6000 do 7000).
D. Jakuta przypomniała również o kwocie przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne: ? Około 40 mld euro* to ogromna kwota oraz wyjątkowe wyzwanie i szansa dla producentów, projektantów i wykonawców. To właśnie z myślą o nich poszerzyliśmy formułę targów o część konferencyjno-seminaryjną.
Było o czym dyskutować…
Jak donosi onet.pl, w ciągu minionego roku zastrzyk unijnych pieniędzy zasilił inwestycje ekologiczne w wielu polskich miastach i gminach. Szacuje się, że inwestycje mające na celu unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej wyniosą około 30 miliardów złotych. Niewątpliwie znaczna część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych, m.in. z Funduszu Spójności oraz innych funduszy strukturalnych UE i programów pomocowych.
W 2005 roku Komisja Europejska zaakceptowała listę 22 polskich wniosków o dofinansowanie projektów ekologicznych w ramach Funduszu Spójności na łączną kwotę blisko 690 mln euro.
W ?Rzeczpospolitej? natomiast możemy przeczytać: ?Kilka firm zdominowało w Polsce budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Inwestycje te tylko w ubiegłym roku były warte 561 mln euro?.
?Na inwestycjach wodno-kanalizacyjnych finansowanych z unijnych funduszy zarabiają głównie duże firmy budowlane. Kilka z nich zagarnęło lwią część rynku. Najwięcej zamówień ma Hydrobudowa 9, która uczestniczy w 15 inwestycjach wartości ponad 180 mln euro?. 
Extra online
A o czym oficjalnie rozmawiano podczas imprez towarzyszących? Przedstawiamy Państwu wybrane tematy referatów i dyskusji.
Dzień pierwszy
Salon prasowy "Wodociągi i Kanalizacja"

 • Najnowsze zmiany w prawodawstwie dotyczącym branży wod-kan.
 • System nadzoru i monitoringu nad siecią wod-kan.
 • Nowe metody poprawy pracy oczyszczalni ścieków.
 • Debata panelowa: Kierunki i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw wod-kan.
 • Konferencja Gdańskiej Fundacji Wody, Dzień bawarski
 • Poprawa wydajności instalacji oczyszczania ścieków, która opiera się na istniejących już reaktorach.
 • Realizacja dyrektyw unijnych poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń technicznych służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
 • Innowacyjny, geotechniczny system informacji o kanalizacji jako podstawa w poszukiwaniu trwałych i ekologicznych rozwiązań.
 • Nowoczesne konstrukcje przepompowni w środowisku suchym/ mokrym. Konferencja "Standardy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Korzystajmy zdoświadczeń innych?.
  • Dotychczasowe doświadczenia standaryzacji i regulacji w Polsce. 

 • Praktyczne doświadczenia w korzystaniu ze zbiorów reguł technicznych w pracy inżyniera ? korzyści i niebezpieczeństwa.

Dzień drugi
Salon prasowy "Wodociągi i Kanalizacja"

 • Praktyczne wskazówki beneficjentów dotyczące realizacji inwestycji ze środków UE.
 • Nowoczesne urządzenia do aktywnego wykrywania wycieków, stosowane przez Wodociągi Kieleckie.
 • Współpraca i oferta banków w zakresie obsługi klientów infrastrukturalnych.

Oprócz długich, emocjonujących dyskusji, nawiązywania kontaktów biznesowych, zapoznawania się z ofertami wystawców przyznano również Wyróżnienia Targowe. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się wieczorem, w sali Filharmonii Pomorskiej, połączone z koncertem muzyki klasycznej. Jak powiedziała Dorota Jakuta, komisarz targów: ? Nie tylko wiedzą techniczną człowiek żyje…

Statuetka Grand Prix trafiła do firm:

 • ALTER S.A. z Tarnowa Podgórnego za przenośny miernik wielogazowy typ: GasHunter
 • KESSEL sp. z o.o. z Warszawy za separator tłuszczu KESSEL Euro "D+S" z systemem "Schredder – Mix"
 • Unisoft spółka z o.o. z Gdyni za rozwiązanie pod nazwą "Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan"

 

Nagroda Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych trafiła do firmy EMUNDS + STAUDINGER GmbH z Huckelhoven – Baal z Niemiec za kompaktową przydomową oczyszczalnię ścieków typu SBR: Aqua – Champ SK 02

*Przewidywany koszt realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, zadań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.