280 mln zł w pierwszym konkursie Gekona

    Ruszył pierwszy konkurs programu Gekon, który nakierowany jest na rozwój technologii środowiskowych, a przez to interesujący także dla energetyki. Budżet pierwszego konkursu to 280 mln zł.

    Generator Koncepcji Ekologicznych – Gekon to program polskiego rządu, mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Dziś ruszył pierwszy konkurs w ramach Gekona. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w tym konkursie wynosi 280 mln zł, a dofinansowanie będzie miało formę dotacji. Na fazę badawczo-rozwojową przeznaczone jest 120 mln zł, a na wdrożeniową 160 mln zł.

    – Rozwój polskich zielonych technologii to podwójna szansa. Z jednej strony pomagamy polskim przedsiębiorcom i naukowcom opracowywać nowoczesne, konkurencyjne na świecie produkty. Nowoczesny biznes tworzony w kraju to szczególnie cenne miejsca pracy. Po drugie, projekty powstałe przy wsparciu programu Gekon będą narzędziami pomocnymi nam w działaniach na rzecz ochrony środowiska – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.

    W ramach Gekon o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w następujących obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, efektywność energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych źródeł, nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

    Nabór wniosków wstępnych w pierwszym konkursie Gekona będzie prowadzony od 1 do 14 marca 2013 roku. Program powstał na mocy porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację całego programu obie instytucje przeznaczyły łącznie 400 mln zł.