16 mln zł na innowacyjność w małych przedsiębiorstwach

  Wzrost poziomu innowacyjności mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw to główny cel projektu realizowanego przez 19 ośrodków w całym kraju w ramach Krajowego Systemu Usług. Budżet programu to 16 mln zł, pieniądze pochodzą z programu Innowacyjna Gospodarka.

  Ośrodki KSU prowadzone są przez m.in. agencje, fundacje oraz placówki naukowe. Ich praca koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Jak poinformowała PAP dyrektorka departamentu rozwoju instytucji otoczenia biznesu w PARP Mariola Misztak-Kowalska, obecnie podpisywane są umowy z wybranymi ośrodkami. "Podmioty te powinny zacząć oferować nową usługę już w sierpniu. Sądzę, że ośrodki będą pomagać wdrażać innowacyjne rozwiązania i technologie, które znacząco wpłyną na poprawę działalności firmy" – dodała.

  Usługa, którą ośrodki będą świadczyły małym i średnim przedsiębiorcom, podzielona została na dwa etapy. Pierwszy to audyt innowacyjności czyli ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorcy w zakresie możliwości wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, wyrobu czy usługi. W ramach takiego audytu przeprowadzona zostanie także m.in. analiza finansowa firmy.

  Drugi etap usługi to doradztwo we wdrażaniu innowacji wskazanych w audycie. Pomoc taka może polegać m.in. na opracowaniu przez jednostkę naukową współpracującą z danym ośrodkiem, innowacyjnego rozwiązania wyłącznie na potrzeby przedsiębiorcy.

  Pierwszy etap usługi jest bezpłatny, za drugi przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, wysokość opłaty uzależniona będzie od skali wykorzystania usługi oraz sposobu wdrożenia innowacji.

  Budżet projektu pn. "Doradztwo Krajowej Sieci Innowacji KSU dla innowacyjnych" to 16 mln zł. Pieniądze pochodzą z europejskiego programu Innowacyjna Gospodarka.