W II kwartale przybyło ponad 233 MW zielonej mocy

    W II kwartale 2013 roku moc zainstalowana elektrowni na odnawialne źródła energii wzrosła w Polsce o nieco ponad 233 MW, a w największym stopniu przyczynili się do tego inwestorzy farm wiatrowych, którzy uruchomili nowe źródła o mocy nieco ponad 162 MW.

    Na koniec czerwca 2013 roku, jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), moc zainstalowana elektrowni na odnawialne źródła energii wyniosła w Polsce 4857,956 MW. Wobec stanu na koniec I kwartału 2013 roku oznaczało to wzrost zielonych mocy o 233,105 MW.

    W II kwartale 2013 roku, według przywołanych danych URE, na owe nieco ponad 233 MW nowych zielonych mocy złożyło się 162, 4 MW w energetyce wiatrowej, 64,903 MW źródeł biomasowych, 5,095 MW biogazowych, 0,398 MW w fotowoltaice i 0,309 MW w energetyce wodnej.

    W rezultacie na koniec czerwca 2013 roku w Polsce, według danych URE, moce zainstalowane w energetyce wiatrowej wynosiły 2807,298 MW, w energetyce wodnej 966,545 MW, moc źródeł biomasowych wynosiła 941,011 MW, biogazowych 141,414 MW, a fotowoltaicznych 1,688 MW.

    W okresie styczeń – czerwiec 2013 moc zielonej energetyki wzrosła w Polsce o 441,868 MW, a w całym ubiegłym roku o 1334,045 MW.