Zasilanie i zarządzanie energią w przemyśle

Zasilanie urządzeń i maszyn to kluczowe zagadnienie, szczególnie istotne w przemyśle, energetyce i wielu innych branżach, w których ciągły dostęp do energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jest czynnikiem koniecznym prawidłowego ich funkcjonowania. Zadanie to spoczywa na zasilaczach oraz systemach zasilania gwarantowanego, takich jak np. akumulatory czy agregaty prądotwórcze.
Inną ważną kwestią jest umiejętne i efektywne zarządzanie energią elektryczną, która w przemyśle służy do zasilania sprężarek, pomp, transformatorów i wielu innych maszyn, a także instalacji oświetleniowych, wentylacyjnych czy grzewczych. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez regularnie przeprowadzane analizy zużycia energii oraz zastosowanie działań prewencyjnych mających na celu niedopuszczenie do obniżenia sprawności energetycznej instalacji pozwalają zredukować wydatki ponoszone na energię nawet o kilkanaście procent. Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci oraz liczniki służące do pomiaru zużycia energii są niezwykle pomocne w osiągnięciu tego celu. Pełna treść raportu dostępna po zalogowaniu >>>