XV Konferencja Lean Management – relacja

  W dniach 16-18 czerwca 2015 roku po raz piętnasty odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa Konferencja Lean Management dla produkcji i usług z udziałem 5 gości specjalnych z zagranicy.
  Konferencja Lean Management to najważniejsze doroczne spotkanie krajowych menadżerów oraz najlepszych na świecie praktyków i ekspertów zajmujących się doskonaleniem przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem koncepcji Lean Management.
  W tym roku na Konferencję przyjechało prawie 450 osób z Polski i zagranicy.
  Pierwszego dnia przedpołudniowa część została oddana w ręce samych uczestników, którzy utworzyli grupy dyskusyjne, by porozmawiać na tamaty które zostały starannie wyselekcjonowanie spośród propozycji nadesłanych przez samych uczestników konferencji.
  Inspirowana technologią Open Space dyskusja w grupach tematycznych, zorganizowana po raz pierwszy w piętnastoletniej historii konferencji, została przyjęta przez obecnych na konferencji praktyków zarządzania entuzjastycznie, a jej główny walor – możliwość dyskusji w gronie specjalistów na praktyczny temat – umożliwił wymianę doświadczeń i poznanie nowych koleżanek oraz kolegów z branży.
  Popołudniowa część konferencji przebiegła pod znakiem pierwszej z trzech serii tzw. pigułek praktycznej wiedzy składających się z wystąpienia jednego z gości specjalnych konferencji połączonego ze studium przypadku krajowej firmy produkcyjnej lub usługowej.
  Dzięki tej nowej formule pierwszego dnia można było posłuchać wystąpień:
  Johna Y. Shooka i Olivera Giersberga – szefa łódzkich fabryk Boscha i Siemensa – na temat „Roli przywództwa w transformacji Lean”.
  Samuela Obary z Honsha Assosciates (organizacji zrzeszającej byłych pracowników Toyoty) w prezentacji na temat „Modeli sposobów myślenia – najważniejszych obszarów, w których dochodzi do kolizji tradycyjnych organizacji z modelem Lean” w połączeniu ze studium przypadku zatytułowanym „Ewolucja Lean w Nowy Styl Group – od akordu do procesu ciągłego doskonalenia” zaprezentowanym przez Dariusza Frydrycha, członka zarządu i dyrektora operacyjnego Grupy Nowy Styl.
  Mike’a Orzena – autora światowego bestsellera „Lean IT” – w prezentacji „Porozumienie z klientem w celu stworzenia większej wartości”, połączonej z wystąpieniem CAPGEMINI zatytułowanym „Tworzenie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zasady Lean”.
  Zgodnie z piętnastoletnią tradycją imprezy, pierwszy dzień konferencji zakończył uroczysty bankiet, podczas którego wręczono m.in. nagrody w konkursie na najlepsze studium przypadku Lean w usługach. Pierwszą nagrodę, przyznaną przez międzynarodowe jury w składzie Mike Orzen, Chris Vogel oraz Samuel Obara, otrzymała firma Philips z Warszawy (oddział handlowy). II miejsce zajęła firma Dializa ze Szczecinka (prywatna stacja dializ i oddział szpitalny), natomiast trzecie miejsce centrum usług wspólnych The Royal Bank of Scotland z siedzibą w Warszawie.
  Główną nagrodą – oprócz możliwości bezpłatnego udziału w konferencji – była możliwość zaprezentowania własnego studium przypadku w sesji pigułek praktycznej wiedzy w strumieniu usługowym w II dniu konferencji.
  Galowy wieczór uświetnił występ wrocławskiego big bandu Dziubek Band z udziałem dwóch znakomitych wokalistek. Jedyne w swoim rodzaju aranżacje znanych przebojów połączone z charyzmą i dynamiką dyrygenta porwały do wspólnej zabawy przybyłych gości. Wieczór w I dniu konferencji stał się też jak zwykle okazją do nawiązania nowych znajomości zawodowych na mniej formalnym gruncie.
  Podczas konferencji miała też miejsce premiera najnowszej książki Wydawnictwa LEI Polska. Tym razem każdy z uczestników otrzymał egzemplarz „Ukrytego skarbu” autorstwa Remigiusza Horbala z LEI Polska – jedynego podręcznika w języku polskim poświęconego tematyce doskonalenia operacyjnego procesów usługowych z wykorzystaniem technik Lean Management.