XIX Konferencja Automatyków w Rytrze

  Automatyka przemysłowa to obecnie najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej. To dzięki automatyzowaniu procesów produkcyjnych nasz przemysł może skutecznie konkurować na rynkach światowych. Wymiana doświadczeń i poznawanie nowości jest koniecznością. Na konferencji w Rytrze automatycy spotkali się już po raz dziewiętnasty.
  Tak jak i w poprzednich latach patronat merytoryczny nad Konferencją Automatyków objął prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, aktualnie Kierownik Katedry Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Natomiast hasłem przewodnim było: „OZE, efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”. Konferencję prowadził Andrzej Turak wiceprezes zarządu, dyrektor techniczny w firmie SKAMER-ACM.
  Organizatorowi spotkań automatyków w Rytrze, firmie SKAMER-ACM, która od 1987 r. wdraża rozwiązania w zakresie pomiarów i automatyki przemysłowej, udało się utrzymać wysoki poziom merytoryczny konferencji i uniknąć nadmiaru przekazu reklamowego. Uczestnicy to przedstawiciele: nauki, branżowej prasy technicznej i portali internetowych, dyrektorzy techniczni, główni automatycy i energetycy dużych zakładów przemysłowych i biur projektowych Polski południowo-wschodniej. Jak zawsze konferencja gromadzi komplet uczestników – jedynym ograniczeniem jest liczba miejsc dostępnych w hotelu Perła Południa. W tym roku w wydarzeniu brało udział ponad 250 osób.
  Dwa dni pełne treści
  Pierwszy dzień, 19 maja, rozpoczęliśmy od wysłuchania referatów przygotowanych w większości przez przedstawicieli środowiska naukowego. W konferencji brali udział przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN oraz Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Ryszard Tadeusiewicz. Mówił on o tym, co się kryje pod hasłem „smart city” i jakie konsekwencje będzie miało wdrażanie tej idei. Prof. Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej zatytułował swoje wystąpienie „Jak obecnie uczy się energetyków sterowania blokiem energetycznym”. Prof. Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej przedstawił słuchaczom inteligentny system zapobiegania awariom IAPS. Tytuł prelekcji prof. Tadeusza Skubisa z Politechniki Śląskiej brzmiał: „Metody badań właściwości magnetycznych materiałów nowej generacji”. Profesor Ireneusz Soliński z AGH skoncentrował się na przedstawieniu osiągnięć i możliwości Laboratorium Wiatrowo-Słonecznego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor Tomasz Stapiński rozważał różnorodne aspekty związane z nowymi trendami w fotowoltaice, mówiąc o związanych z tym faktach i mitach.
  Podsumowaniem części naukowej tego dnia były wystąpienia dr. inż. Janusza Tenety „Automatyka w systemach fotowoltaicznych” oraz dr. inż. Szczepana Moskwy „Elektroenergetyka typu SMART – ciągłość zasilania i efektywność energetyczna”. Dr inż. Andrzej Izworski omówił zaś rolę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w kształceniu automatyków. Zakończeniem tej części było wystąpienie Józefa Kały, wiceprezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 r.”.
  W części popołudniowej występowali przedstawiciele organizatorów. Zgodnie z kolejnością prezentacji były to: WIKA Polska, TURCK, TECHNOKABEL, SKAMER-ACM, PEPPERL FUCHS, LIMATHERM SENSOR, JUMO, HIT – Kody Kreskowe, EMERSON PROCESS MANAGEMENT, EATON Electric, DANFOSS i ABB. W wystąpieniach nawiązywano do tak aktualnej dziś problematyki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Jak się okazuje, jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie, choć gotowe rozwiązania są dostępne niemal na wyciągnięcie ręki.
  Drugiego dnia zadbano o czas na indywidualne rozmowy z przedstawicielami firm na stoiskach wystawienniczych organizatorów konferencji. Stało się to kolejną okazją do wymiany doświadczeń, obejrzenia wystawianych urządzeń i nawiązywania kontaktów. Równolegle odbywały się dwa bloki tematyczne, w których zgrupowano prezentacje firm. Mówiono m.in. o pomiarze temperatury w najbardziej wymagających aplikacjach, rozwiązaniach automatyki wspomagających naturalne procesy zachodzące w środowisku, rozwiązania i przykłady aplikacji w przemyśle procesowym, napędach do zaworów odcinających oraz monitoringu mediów energetycznych. Wśród tematów znalazły się również: stacje I/O do stref Ex, rodzina rozdzielnic Xiria w izolacji stało-powietrznej, energia odnawialna (efektywność energetyczna i ochrona środowiska a kable i przewody), systemy automatycznego skanowania, wydruku i aplikacji etykiet na linii produkcyjnej oraz przemienniki częstotliwości, przepływomierze wirowe czy też metrologiczne parametry rezystancyjne czujników temperatury.
  Podsumowaniem konferencji był blok dyskusyjny o OZE, efektywności energetycznej i ochronie środowiska jako wyzwaniu dla automatyków. Uczestnicy najczęściej pytali o problematykę związaną z białymi certyfikatami i o możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji energooszczędnych. Dyskutowano też o kosztach i wydajności obecnie dostępnych paneli fotowoltaicznych.
  Cel – integracja środowiska
  To, że co roku wiele osób rezerwuje sobie czas w maju specjalnie po to, by wziąć udział w spotkaniu w Rytrze, to zasługa nie tylko poziomu merytorycznego konferencji – choć ten jest zawsze na najwyższym poziomie, ale też atmosfery, która tu panuje. Piękne widoki rozciągające się wokół hotelu i przyjazny klimat tego turystycznie atrakcyjnego miejsca potęgują chęć spędzenia czasu wśród osób o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Nie jest prawdą, że wszystkie potrzebne informacje da się wyszukać w Sieci. Dopiero od kolegów z branży można się dowiedzieć, jak w rzeczywistości teoria zderza się z praktyką.
  Do dobrej atmosfery przyczynia się również ciekawy program dodatkowy, zapewniany przez organizatorów. Pierwszy dzień konferencji zamknął uroczysty bankiet, podczas którego oprawę muzyczną zapewnił krakowski zespół Rifformacja, a w charakterze gwiazd wieczoru wystąpili: Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Adrianna Biedrzyńska i Grzegorz Tomczak (cała czwórka w repertuarze kabaretowym) oraz Ania Wyszkoni z zespołem, w którego składzie mogliśmy podziwiać m.in. znakomitego gitarzystę Marka Radulego. Na zakończenie konferencji pożegnano nas obiadem w „Karczmie nad Potokiem” przy góralskiej muzyce.
  Za rok automatycy spotkają się w Rytrze już po raz dwudziesty. Coroczne zaproszenia do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu przedstawiciela redakcji miesięcznika „Control Engineering Polska” traktujemy jako wyróżnienie i docenienie naszego udziału w promowaniu wiedzy oraz nowoczesnych rozwiązań w branży.
  Autor: Bohdan Szafrański, Control Engineering Polska