Współpraca firmy Multiprojekt oraz ZSM Nr 1 w Krakowie – doceniona przez władze Krakowa

  W piątek, 12 czerwca Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji i sportu – Pani Katarzyna Cięciak spotkała się z przedstawicielami firmy Multiprojekt oraz Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie. Zaproszenie zostało wystosowane  w związku ze zdobyciem I miejsca w III edycji ogólnopolskiego konkursu zatytułowanego "Szkoła dla pracodawców –  pracodawcy dla szkoły" w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej w zawodzie technik mechatronik, będącym ukoronowaniem długotrwałej owocnej współpracy szkoły i pracodawcy.

  Pani Prezydent złożyła gratulacje Pani Bożenie Mayer-Gawron, Dyrektorowi ZSM Nr 1 w Krakowie oraz przedstawicielom firmy Multiprojekt: Prezesowi Zarządu – dr inż. Sławomirowi Bydoń oraz Wiceprezesowi Zarządu – dr inż. Grzegorzowi Góral.
  W czwartek, 28 maja w Warszawie odbyło się oficjalne podsumowanie i zakończenie projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.  Wśród nagrodzonych w towarzyszącej projektowi III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” znalazła się firma Multiprojekt – jako przedsiębiorstwo partnerskie Technikum Mechanicznego Nr 15 z ZSM Nr 1.
  Nagrodę za zdobycie I miejsca w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej w zawodzie technik mechanik odebrali: Dyrektor ZSM Nr 1 – Bożena Mayer-Gawron oraz Kierownik Działu Automatyki i Napędów w firmie Multiprojekt – Krzysztof Gołąb. Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" od 2012 roku. Celem konkursu jest wyłonienie szkół oraz pracodawców, którzy wspólnie osiągają wysoką efektywność w kształceniu zawodowym. W III edycji konkursu ogłoszonej w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział czterdzieści osiem szkół. Statuetki przyznano w szesnastu kategoriach.

  – Udział ZSM Nr 1 w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” jest swoistą formą wyrażenia i pokazania przykładów dobrej współpracy szkoły z przedstawicielem przemysłu. Jeśli proces edukacji prowadzony jest przy udziale i wsparciu przedstawiciela pracodawcy, staje się bardziej przyjazny dla uczniów. To dla nich, jako głównych beneficjentów praktycznej dydaktyki konieczne jest pokazywanie i rozwijanie tego rodzaju współpracy – mówi Bożena Mayer-Gawron, Dyrektor ZSM Nr 1.
  Współpraca firmy Multiprojekt oraz ZSM Nr 1 trwa od 2009 roku i polega na wsparciu dydaktycznym placówki poprzez organizację cyklicznych szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, oferowanie praktyk oraz staży dla uczniów szkoły, wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędny sprzęt czy wsparcie kadry nauczycielskiej w budowaniu nowych stanowisk dydaktycznych.
  – Dzięki wygranej w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawca dla szkoły” – nasze działania podejmowane wspólnie z ZSM Nr 1 w Krakowie mogą ujrzeć światło dzienne, a zarazem zwrócić uwagę na dużą wagę współpracy przedsiębiorców z placówkami edukacyjnymi, zwłaszcza w obliczu rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę przy jednoczesnym wysokim bezrobociu – mówi Krzysztof Gołąb – Kierownik Działu Automatyki i Napędów w firmie Multiprojekt.