Wzrost zysku Philipsa

    Zysk Philips Electronics w III kwartaleokazał się prawie trzykrotnie wyższy od osiągniętego rok wcześniej. Holenderski producent elektroniki poinformował, że wyniósł on 4,24 mld euro. Tak znaczna poprawa wyniku to głównie zasługa zaksięgowania 4,19 mld euro ze sprzedaży 80% udziałów w spółce zależnej produkującej półprzewodniki. Sprzedaż Philipsa wzrosła w III kwartale zaledwie o 0,6% do 6,31 mld euro.