TECHNODAT przyjęty do Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

  Rada Naukowa Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, 15 września 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia firmy TECHNODAT sp. z o.o. do Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.
  Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii jest konsorcjum naukowo-przemysłowym składającym się: ze śląskich uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów branżowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz parków technologicznych i przedsiębiorstw produkcyjnych. W ramach ŚCZT działa siedem Wspólnotowych Programów Badawczych, które związane są z projektem tworzenia sieci współpracy.
  Przedsiębiorstwo TECHNODAT uczestniczy w programie WPB3 ? ?Infrastruktura teleinformatyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesowym i bezpieczeństwem społecznym w aspekcie kontroli i redukcji ryzyka?. Więcej informacji na temat TECHNODAT znajduje się w interneowej wersji tego artykuł.
  Extra online
  Główna działalność firmy TECHNODAT skupia się wokół nowatorskiego oprogramowania emrm, wspierającego kompleksowe zarządzanie firmą. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny moduł emrm. Servis umożliwia podmiotowe traktowanie maszyn i urządzeń funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Przedmiotem działalności firmy TECHNODAT jest również wdrażanie specjalistycznego oprogramowania CAD/CAE do wspomagania projektowania w branży elektrotechniki, energetyki, automatyki, hydrauliki i pneumatyki. Firma współpracuje z producentami wiodących marek, realizując dostawy inwestycyjne w zakresie materiałów elektroinstalacyjnych, automatyki oraz szaf sterowniczych wraz z dokumentacją projektową.
  Uczestnicząc we wspólnych programach badawczych firma TECHNODAT rozwija funkcjonalność oprogramowania i w efekcie końcowym dostarcza nowoczesne narzędzie w postaci modułowego systemu emrm do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.