Wyniki sprzedaży robotów w Ameryce Północnej

  Producenci robotów w Ameryce Północnej zanotowali 38% spadek zamówień w pierwszej połowie br. w porównaniu z rokiem 2005.
  Pierwszy kwartał br. był pod względem zamówień o 30% gorszy niż w roku ubiegłym. Raport za pierwsze półrocze potwierdza silną tendencję spadkową na rynku amerykańskim. Sektor transportu bliskiego i przeładunku zanotował jeszcze większy spadek. Według Robotic Industries Association (RIA) wynosił on aż 44%.
  Większość strat spowodowana była drastycznym spadkiem zamówień z sektora samochodowego. W pierwszym półroczu wynosił on 52%. Duży spadek odnotowano także w sektorze robotów do pakowania i paletyzowania ? około 12%.
  Specjaliści z RIA nie są zaniepokojeni. Spadki zamówień obserwowane są cyklicznie w ciągu roku i wynikają ze specyfiki rynku robotów. Pod koniec 2005 roku obserwowany był rekordowy wzrost, obecne słabe wyniki są więc naturalnym następstwem. Poza tym ciągła słaba koniunktura na rynku samochodowym wywiera duży negatywny wpływ.
  Niektóre segmenty rynku robotów notują jednak wzrost. Zamówienia na roboty montażowe i obrabiające wzrosły o 33%.
  Źródło: automatyka.pl