Współpraca Boscha i IBM

  Spółki Robert Bosch GmbH oraz IBM ogłosiły współpracę przy tworzeniu platformy z bazą danych, która umożliwi rozwój inteligentnych i zintegrowanych produktów motoryzacyjnych i systemów bezpieczeństwa oraz zapewni ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku.
  Platforma programowa Continuous Engineering bazuje na narzędziach projektowych IBM i może być współtworzona przez konstruktorów, techników, partnerów oraz klientów. Utworzenie platformy wpisuje się realizacje długofalowej strategii Boscha, która ma na celu rozwijanie współpracy międzybranżowej, aby produkować inteligentniejsze i bezpieczniejsze samochody.

  Bodźcem dla dalszego rozwoju motoryzacji są nowości w branży elektroniki użytkowej. Współczesne auta z bliskosetką elektronicznych sterowników na pokładzie oraz 10 mln linii kodu programowego są wysoce zaawansowanymi technologicznie produktami, które są zintegrowane z siecią danych. Ciągły rozwój techniki motoryzacyjnej powoduje, że producenci części muszą odpowiadać na potrzeby rynku i dostarczać innowacyjne produkty, które będą się charakteryzowały wysoką jakością przy atrakcyjnej cenie.

  Bosch dostrzegł konieczność stworzenia metod standardowej integracji wszystkich konstruktorów oraz przedsiębiorstw wchodzących w skład łańcucha dostaw. Wśród przedstawicieli nowego pokolenia twórców oprogramowania coraz głośniejsze są postulaty przejrzystej komunikacji oraz zwiększenia elastyczności i współpracy w branży. Dzięki platformie IBM, Bosch będzie mógł zintegrować wszystkie zespoły i partnerów rozwojowych w procesach inżynierskich. Jest to istotne z punktu widzenia skuteczności prac rozwojowych, które bazują na strategii konsekwentnego i transparentnego wykorzystania gotowych modułów.

  – Naszym celem jest przyspieszenie cyklu powstawania innowacyjnych produktów poprzez usprawnienie procesów, mówi Dirk Hoheisel, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH. – Dzięki wdrożeniu platformy rozwoju oprogramowania i systemów, bazującej na integracji oraz wykorzystaniu gotowych modułów, poprawimy nasz stopień integracji oraz jakość procesów rozwojowych. Wyznaczymy przy tym wyższe standardy bezpieczeństwa i jakości nie tylko dla naszego przedsiębiorstwa, ale i dla całej branży.

  Decydującym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem oferowanym przez IBM, była możliwość łatwej rozbudowy o różne specjalizacje i jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. Pozwoli to spółce Bosch realizować długofalową inicjatywę na rzecz wystandaryzowanej platformy rozwojowej, która zapewni ciągłą efektywność i strategiczne wykorzystanie gotowych modułów rozwojowych. Przedsiębiorstwo będzie mogło także spełnić przyszłe normy bezpieczeństwa oraz standardów takie, jak ISO26262, ASPICE oraz AUTOSAR.