W Warszawie nagrodzono “Staszicami” innowacyjne firmy i instytucje

  Firmom i instytucjom, które z sukcesem wdrożyły nowatorskie rozwiązania przyznano we wtorek w Warszawie ?Laury Innowacyjności? im. Stanisława Staszica. Była to druga edycja konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

  Nagrodzone zostały wdrożone w minionym roku projekty, które wyróżniły się nie tylko innowacyjnością w zakresie technologicznych i materiałowych rozwiązań, ale także efektywnością gospodarczą. Organizatorzy przytaczają słowa patrona nagrody, Stanisława Staszica – ?wynalazki dopotąd są czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów?.
   
  Nagrody przyznano w 11 kategoriach.
   
  W kategorii budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo Złoty Laur Innowacyjności trafił do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie za projekt ?Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu?.
   
  W kategorii transport i komunikacja główną nagrodę przyznano spółkom KGHM Polska Miedź oraz INOVA Centrum Innowacji Technicznych za projekt ?Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO?.
   
  KGHM Polska Miedź zostało też nagrodzone w kategorii górnictwo i hutnictwo za ?System FloVis ? wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w zakładach wzbogacania rud miedzi?, który przygotowano we współpracy ze spółką AMEplus.
   
  W zakresie mechaniki, maszyn i urządzeń, jury za najlepszy projekt uznało ?Uniwersalne urządzenie do technologii kształtowania właściwości stopów metali w niskotemperaturowej plazmie? opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
   
  Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach okazał się najlepszy w kategorii inżynierii materiałowej dzięki projektowi ?Stal S550W II generacji o podwyższonych parametrach mechanicznych, funkcjonalnych i odporności korozyjnej do produkcji kształtowników na odrzwia obudów chodnikowych w kopalniach węgla?.
   
  Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, bezkonkurencyjna okazała się ?Instalacja do ekologicznej mineralizacji odpadów z produkcji spożywczej oraz innych odpadów organicznych, innych niż niebezpieczne w ilości 2,5 T/dobę (zlokalizowana w MOKATE S.A.)" firmy PYRO-KAT Ochrona Środowiska i Automatyka Zygmunt Wysocki.
   
  Jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny i chemię, w konkursie główną nagrodę przyznano spółce BRASTER za ?Tester BRASTER ? termograficzny tester do wczesnego wykrywania termodynamicznych markerów patologii piersi w tym raka piersi u kobiet?.
   
  W kategorii ekologia, geodezja i gospodarka wodna Złoty Laur Innowacyjności trafił do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie za projekt ?Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych?.
   
  Złoty "Staszic" trafił też do spółki Twelve Electric za ?System do ciągłego monitorowania on-line rozległych systemów zasilania elektroenergetycznego?. Projekt nagrodzono w kategorii informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka i nanotechnologie.
   
  Jeśli chodzi o energetykę i elektrotechnikę, jury uznało za najlepszą spółkę ALSTOM Power i jej projekt ?Innowacyjne rozwiązania dla Elektrowni w Polsce?.
   
  Za to ?Wodny Plac Zabaw? firmy MAZUR Piotr Mazur zdobył Złoty Laur Innowacyjności w kategorii obiekty i sprzęt sportowy.
   
  W 12. kategorii – włókiennictwo, papiernictwo i opakowania – jury nagrody nie przyznało.
   
  Wtorkową galę wręczenia nagród w Warszawskim Domu Technika NOT, poprzedziła konferencja ?Od pomysłu przez patent do wdrożenia ? innowacja to postęp w życiu?.