W Warszawie nagrodzono „Staszicami” innowacyjne firmy i instytucje

  Firmom i instytucjom, które z sukcesem wdrożyły nowatorskie rozwiązania przyznano we wtorek w Warszawie „Laury Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Była to druga edycja konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

  Nagrodzone zostały wdrożone w minionym roku projekty, które wyróżniły się nie tylko innowacyjnością w zakresie technologicznych i materiałowych rozwiązań, ale także efektywnością gospodarczą. Organizatorzy przytaczają słowa patrona nagrody, Stanisława Staszica – „wynalazki dopotąd są czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów”.
   
  Nagrody przyznano w 11 kategoriach.
   
  W kategorii budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo Złoty Laur Innowacyjności trafił do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie za projekt „Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu”.
   
  W kategorii transport i komunikacja główną nagrodę przyznano spółkom KGHM Polska Miedź oraz INOVA Centrum Innowacji Technicznych za projekt „Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO”.
   
  KGHM Polska Miedź zostało też nagrodzone w kategorii górnictwo i hutnictwo za „System FloVis – wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w zakładach wzbogacania rud miedzi”, który przygotowano we współpracy ze spółką AMEplus.
   
  W zakresie mechaniki, maszyn i urządzeń, jury za najlepszy projekt uznało „Uniwersalne urządzenie do technologii kształtowania właściwości stopów metali w niskotemperaturowej plazmie” opracowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
   
  Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach okazał się najlepszy w kategorii inżynierii materiałowej dzięki projektowi „Stal S550W II generacji o podwyższonych parametrach mechanicznych, funkcjonalnych i odporności korozyjnej do produkcji kształtowników na odrzwia obudów chodnikowych w kopalniach węgla”.
   
  Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, bezkonkurencyjna okazała się „Instalacja do ekologicznej mineralizacji odpadów z produkcji spożywczej oraz innych odpadów organicznych, innych niż niebezpieczne w ilości 2,5 T/dobę (zlokalizowana w MOKATE S.A.)" firmy PYRO-KAT Ochrona Środowiska i Automatyka Zygmunt Wysocki.
   
  Jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny i chemię, w konkursie główną nagrodę przyznano spółce BRASTER za „Tester BRASTER – termograficzny tester do wczesnego wykrywania termodynamicznych markerów patologii piersi w tym raka piersi u kobiet”.
   
  W kategorii ekologia, geodezja i gospodarka wodna Złoty Laur Innowacyjności trafił do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie za projekt „Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania do lekkich olejów opałowych”.
   
  Złoty "Staszic" trafił też do spółki Twelve Electric za „System do ciągłego monitorowania on-line rozległych systemów zasilania elektroenergetycznego”. Projekt nagrodzono w kategorii informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka i nanotechnologie.
   
  Jeśli chodzi o energetykę i elektrotechnikę, jury uznało za najlepszą spółkę ALSTOM Power i jej projekt „Innowacyjne rozwiązania dla Elektrowni w Polsce”.
   
  Za to „Wodny Plac Zabaw” firmy MAZUR Piotr Mazur zdobył Złoty Laur Innowacyjności w kategorii obiekty i sprzęt sportowy.
   
  W 12. kategorii – włókiennictwo, papiernictwo i opakowania – jury nagrody nie przyznało.
   
  Wtorkową galę wręczenia nagród w Warszawskim Domu Technika NOT, poprzedziła konferencja „Od pomysłu przez patent do wdrożenia – innowacja to postęp w życiu”.