Vattenfall unieważnił przetarg w EC Siekierki

    Vattenfall Heat Poland unieważnił przetarg na budowę nowego bloku energetycznego o mocy 480 MW w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki.

    – Przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia ceny budżetowej – powiedział Łukasz Zimnoch, rzecznik Vattenfall Poland.

    W związku ze zmianą strategii zakładającej koncentrację działalności na terenie Szwecji, Niemiec i Holandii Vattenfall chce się wycofać z Polski i sprzedać tutejsze aktywa. W związku z tym już kilka miesięcy temu podjął decyzje, że nie będzie budował elektrowni w Puławach i Opaleniu. Pierwotnie obydwie elektrownie planowane były wstępnie jako węglowe. Elektrownia w Puławach miała mieć moc 1400 MW i powstać we współpracy z ZA Puławy, a elektrownia w Opaleniu miała mieć moc 1600 MW.