Certyfikat zgodności z Systemem Zarządzania Energią dla gliwickiej fabryki Opla

    Zakład GM Manufacturing Poland w Gliwicach zakończył proces certyfikacji systemu zarządzania energią EN 16001: 2009, stając się drugim w Polsce i pierwszym w General Motors, przedsiębiorstwem certyfikowanym w tym zakresie. Certyfikację pod koniec czerwca przeprowadziła niezależna międzynarodowa jednostka certyfikująca British Standards Institution (BSI).

    – Uzyskanie certyfikatu przez GM Manufacturing Poland jest potwierdzeniem stosowania najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią w zakładzie oraz dowodem na to, że nasz system przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, mówi Bronisław Pytel, Główny Energetyk w zakładzie GMMP.

    Produkcja samochodów to złożony i energochłonny proces. Jednym z najważniejszych elementów strategii firmy GMMP w tym zakresie jest optymalizacja zarządzania wszystkimi rodzajami energii oraz redukcja emisji CO2. – Czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w którym działamy, dlatego projekty pro-środowiskowe są częścią naszej strategii biznesowej. Standard BS EN 16001 zostanie w niedługim czasie transferowany na międzynarodowy standard Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, dlatego cieszy nas fakt, że jesteśmy w tym zakresie pionierami w kraju, mówi Andrzej Korpak, szef fabryki GMMP.

    System zarządzania energią wdrożony w zakładzie, umożliwił wzrost wydajności instalacji energetycznych bez potrzeby ich rozbudowy średnio o ponad 30%. Było to możliwe dzięki, m.in., wdrożeniu szeregu projektów oszczędności i odzysku energii z procesów technologicznych, jak np. instalacja falowników w układach pompowych w procesach lakierniczych, zmiana systemu sterowania temperaturą w układach wentylacyjnych, likwidacja i ograniczanie wycieków sprężonego powietrza, zastąpienie zgrzewarek starego typu na wydziale karoserii na zgrzewadła zintegrowane, optymalizacja pracy pieców lakierniczych pozwalająca na redukcję zużycia gazu. Bardzo ważnym elementem jest również zaangażowanie pracowników do identyfikacji i oznaczania miejsc powstawania strat oraz podejmowanie działań, których celem jest ich minimalizowanie. Ponadto całą załogę objęto systemem szkoleń podnoszących świadomość energetyczną. Efektem tych działań było zwiększenie produkcji, bez zwiększenia poboru energii elektrycznej, a co za tym idzie redukcja emisji CO2 o 40 tys. ton w skali roku. Obecnie, GM Manufacturing Poland jest zakładem zużywającym najmniej energii na jeden wyprodukowany samochód w globalnym koncernie General Motors.

    Koncerny samochodowe zostały zobowiązane przez Unię Europejską do technologicznego dostosowania pojazdów do bardzo restrykcyjnych norm emisji CO2. GMMP, jako producent samochodów, dąży do obniżenia zużycia energii, a w konsekwencji redukcji emisji CO2 już w fazie produkcji aut. Dzięki temu do rąk klientów trafiają nie tylko pojazdy spełniające restrykcyjne normy emisji CO2, ale również samochody wyprodukowane z najwyższą dbałością o środowisko. Przedsiębiorstwo kontynuuje również prace nad kolejnymi projektami mającymi na celu obniżenie zużycia energii i ochronę powietrza.