TOP 5 artykułów września

6 korzyści z wykorzystywania napędów VFD

Rosnący nacisk na zwiększanie sprawności energetycznej oraz spełnianie wymagań dotyczących oszczędzania energii powoduje zwiększenie popytu na napędy silnikowe o zmiennej częstotliwości (VFD, falowniki).

Efektywne projektowanie systemów sterowania ruchem zmniejsza koszty nabycia serwosilników

Konfigurowanie z wykorzystaniem oprogramowania do systemów automatyki zainstalowanego na komputerach typu PC, sieci EtherCAT, serwosilniki zintegrowane z napędami oraz technologia jednego kabla (OCT), mogą uprościć projektowanie nawet złożonego systemu sterowania ruchem oraz zmniejszyć koszty nabycia samych serwosilników.

10 najlepszych praktyk wdrażania technologii przetwarzania danych na krawędzi sieci

Podczas doboru, instalowania oraz wykorzystywania urządzeń przetwarzających dane na krawędzi sieci (edge computing) w zakładzie przemysłu produkcyjnego lub procesowego, pomocne może być wykorzystanie opisanych tu 10 najlepszych praktyk.

Przyszłość oprogramowania IIoT w przemyśle produkcyjnym

Najważniejszymi standardami platformy sieciowej Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) są: OPC UA (OPC Unified Architecture) Fundacji OPC oraz DDS (Data Distribution Service, usługa dystrybucji danych) konsorcjum OMG (Object Management Group). Obydwa te standardy są obecnie coraz częściej adaptowane w systemach automatyki przemysłowej, jednak nie w tych samych sektorach.

Robotyzacja jako remedium na straty materiałowe i niedociągnięcia jakościowe

Przez lata produkty z etykietką ?wykonany ręcznie? były gwarancją jakości. Jednak w przypadku produkcji na większą skalę jakiekolwiek odchylenia od pierwotnych założeń mogą budzić zastrzeżenia ze strony działu kontroli jakości lub klientów. Błędy w produkcji  to zazwyczaj dodatkowy koszt dla producenta; z kolei dla klienta mogą być powodem zmiany dostawcy. Robotyzacja pomaga standaryzować procesy produkcyjne, eliminować straty materiałowe i podnosić jakość produktów.